Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Hội khuyến học huyện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Tường
Ngày gửi: 11h:58' 01-09-2010
Dung lượng: 14.8 KB
Số lượt tải: 653
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BẮC MÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-HKH Bắc Mê, ngày tháng 08 năm 2010

BÁO CÁO
Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Hội khuyến học huyện
Khoá I - nhiệm kì 2005-2010

Hội khuyến học huyện Bắc Mê được thành lập ngày 9/06/2015, BCH lâm thời chỉ định gồm 11 đồng chí. Ngày 14/06/2005 Hội KH huyện tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện đã bầu Ban chấp hành Hội huyện gồm 15 đồng chí, đồng chí Hoàng Xuân Chự - Phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội. Sau 5 năm thực hiện vai trò lãnh đạo Ban chấp hành với toàn bộ nhiệm vụ chính trị của Hội do Đại hội lần thứ nhất đề ra. Nay BCH Hội khuyến học huyện xin kiểm điểm về ưu điểm và khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo như sau:
I. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH CHỈ ĐẠO CỦA BCH VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2005 – 2010
1. Những vấn đề có ảnh hưởng và tác động sâu sắc đến sự lãnh, chỉ đạo của BCH Hội khuyến học huyện nhiệm kỳ qua
a. Công tác tổ chức Hội
Ban chấp hành khóa I gồm: 15 đồng chí, đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch Hội, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, Thường trực gồm 3 đồng chí, các đồng chí trong BCH là cán bộ chủ chốt các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị của huyện, những cán bộ, nhà giáo nghỉ hưu có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khuyến học; mỗi đồng chí được phân công một nhiệm vụ công tác Hội và trực tiếp phụ trách 1 cơ sở Hội.
Trong nhiệm kì, BCH Hội huyện có nhiều sự thay đổi do công tác luân chuyển cán bộ; đến tháng /2008 đồng chí chủ tịch, tháng 7/2009 đồng chí phó chủ tịch Hội chuyển công tác, 5 đồng chí uỷ viên chuyển công tác và nghỉ hưu, Hội bầu bổ sung 02 đồng chí vào BCH, bầu ông Triệu Trung Hiệp giữ chức chủ tịch Hội.
b. Thuận lợi
Những năm qua, Trung Ương Đảng, Chính Phủ, Tỉnh ủy, huyện ủy đã có Chỉ thị, Nghị quyết về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;
Quán triệt các Chỉ thị của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Huyện uỷ đã lãnh đạo thực hiện chương trình hành động sát với thực tế, nhất là sau khi tổ chức tổng kết Chỉ thị 50-CT/TW ngày 24/8/1999 của Bộ Chính trị, việc chỉ đạo thực hiện có kết quả rõ nét, nâng cao nhận thức, tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên, nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập của Đảng, nhà nước.
Trong suốt cả nhiệm kỳ, Ban chấp hành Hội huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, nên đã thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản do Đại hội lần thứ nhất đề ra.
c. Những khó khăn
Hoạt động khuyến học, khuyến tài đã có từ lâu, nhưng tổ chức Hội mới được thành lập vì thế chưa có kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện nhiệm vụ.
- Các đồng chí trong thường trực hội thường xuyên thay đổi, các uỷ viên ban chấp hành Huyện Hội đều tham gia lần đầu, nên còn nhiều lúng túng, bỡ ngỡ trong công tác hội.
- Cán bộ Hội từ BCH Hội huyện đến cơ sở hầu hết kiêm nhiệm nhiều công tác, một số ít cán bộ cơ sở chưa nhiệt tình, phần nào ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, 7 đồng chí chuyển công tác, nghỉ hưu, 2 lần kiện toàn tổ chức, bầu bổ sung BCH.
2. Kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa I của BCH Hội
1.2 BCH lãnh đạo công tác tuyên truyền, xây dựng phát triển tổ chức Hội
Quán triệt Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh, Ban chấp hành đã lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội ở 100% xã, thị trấn. 100% đơn vị trường học có chi hội khuyến học, 50% số cơ quan có ban khuyến học và hoạt động khuyến học, khuyến tài; 100% số xã đã có trung tâm học tập cộng đồng. Tổng số hội viên trên 3 ngàn người, đạt 70% chỉ tiêu Đại hội I đề ra.
Để củng cố tổ chức Hội các cấp, Ban chấp hành Hội huyện đã chỉ đạo cơ sở đại hội nhiệm kỳ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đến nay 13
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓