Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT.T 39. Tuần 13.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mây Mây
Ngày gửi: 12h:03' 09-11-2008
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 679
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

I, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp chon hs:
- Hiểu được kh/n thế nào là v/d cá p/ th` biểu đạt. và việc vận dụng k/hợp tố các p/th` đó đem lại lợi ích gì cho việc làm văn.
- Nắm được k/th` và kĩ năng v/dụng k/hợp các p/th` biểu đạt tự sự, biểu cảm, miêu tả, biểu cảm, th`minh trong một bài/đoạn văn nghị luận để nâng cao hiệu quả ngh/luận của bài/ đoạn đó.
- Tích hợp k`th` đã học...
II, PHƯƠNG PHÁP-PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Ðây là 1 T luyện tập nên trc` khi học HS cần chuẩn bị bài ở nhà, xem lại các k`th` đã học ở lớp dưới: y/tố b/cảm; y/tố m/tả, y/tố miêu tả trong văn nghị luận.
- SGK, bài soạn....GV khơi gợi những điều đã b` ở h/s qua các h/th`: k/tra nhớ lại; nhận diện p/th` biểu đạt trong các đoạn trích, thảo luận, tranh luận.
- GV chốt lại k/th`.
III, TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1, Ổn định:
2, Kiểm tra bài cũ: Từ bậc trung học cơ sở chúng ta đã học các p/th` biểu đạt nào? Kể ra? Theo em trong văn nghị luận thường kết hợp cá thao tác đó với nhau? Từ các văn bản nghị luận vừa học em hãy lấy một văn bản chỉ ra? Và theo em tác dụng của nó như thế nào?
ĐÁP ÁN:
R Kể ra các p/th` biểu đạt đã học:
- Văn bản tự sự: p/th` biểu đạt: trình bày sự việc sự kiện; MĐ: Biểu hiện con người, sự vật, bày
tỏ t/cảm, th`/độ.
VB miêu tả: tái hiện t/ch`, thuộc tính sự vật, h/tượng làm cho chúng hiển hiện; MĐ: giúp con người cảm nhận và hiểu được chúng.
VB biểu cảm: bày tỏ trực t`, gián t` tình cảm, cảm xúc của con người đ/với con người th/nh, XH, sự vật. MĐ: bày tỏ t/cảm, khơi gợi sự đồng cảm....
Sự k/h các yếu tố đó trong văn NL: T/Sự- M/tả- B/cảm- N/luận- Th`/minh.
R Đã học: Mấy ý nghĩa về thơ; NĐC, ngôi sao...; Đô xtôiepxki,....
R Chọn một đoạn chỉ ra sự k/hợp...Nêu t/dụng.
3, Bài mới: Trong văn nghị luận ngoaì đ/trưng văn nghị luận là lập luận, lí lẽ, dẫn ch`, văn nghị luận cần có sự vận dụng nhiều y/tố biểu đạt... chính điều đó làm cho văn ngh/luận bớt khô khan, trừu tượng.
Bài học luyện tập này giúp các em có ý thức hơn trong việc v`, cảm thụ văn ngh/luận.

HĐ cuả thầy- trò
ND cần đạt
Ghi chú

HĐ1,
Đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả vào văn nghị luạn
ÔN. ( 10`)
TT1,
Th ảo lu ận c ác c âu a, b trong đi ểm 1.1
PP: Cho h/s thảo luận.
- Theo nhóm
- Hoặc cá nhân- Tuỳ vào năng lực từng lớp.
- Nhận xét đoạn,
. Chỉ yếu tố tự sự có trong trích đoạn?
. Nhận xét của em về văn bản?- có phải là văn bản tự sự không? Vì sao?
. Đưa y/tố tự sự trên vào làm cho văn bản nghị luận trở nên nh/th/n?
Nếu có?
Nếu không?
I, Đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả vào văn nghị luận
1, ÔN TẬP Đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả vào văn nghị luận:
! Đoạn a,
Nhân xét:
- Có yếu tố tự sự, nh ưng kh ông ph ải l à v ăn b ản t ự s ự.
- G ỉa sử nó không có những chi t` cụ thể kể lại thì cái kiểu bắt
lính kì quặc, tàn ác, người đọc khó hình dung một
kiểu mộ lính " tình nguyện" đáng căm ph ẫn.
! Đoạn b,
Nhân xét:
- Có yếu tố miêu tả nh ưng không phải l à văn bản miêu
tả, v ì nó là v ăn bản Thuế máu.
- Nếu thiếu chi tiết miêu tả sinh động về cảnh những người lính tònh nguyện bị xích tay, bị nhốt, bị canh...thì người đọc khó hình dung nổi sự bịp bợm
Avatar
Sửa: Văn bản Thuế Máu là văn bản nghị luận.
 
Gửi ý kiến