Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu giấy đề nghị trả tiền BH tai nạn (Bảo Việt)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:21' 01-11-2008
Dung lượng: 222.5 KB
Số lượt tải: 645
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Kính gửi: CÔNG TY BẢO HIỂM QUẢNG NGÃI
BẢO VIỆT QUẢNG NGÃI

Tôi tên là : ………………………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: ( Ghi rõ để tiện liên hệ)…………………………………………………….
Quan hệ với người được bảo hiểm. Là:…………….. của : ……………………………………
Thuộc đơn vị, lớp, trường :……………………………………………………………………..
Đề nghị Bảo Việt Quảng Ngãi chi trả tiền bảo hiểm theo qui định trên giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm số : ………cấp ngày …………. tháng ………năm…………………………….
Lý do yêu cầu : Bị tai nạn vào lúc ……….giờ…..ngày……..tháng……. năm…….
hoặc ốm đau nằm viẹn từ ngày………/……./……đến ngày……/…../……
Nơi bị tai nạn (ghi rõ địa điểm bị tai nạn)……………………………………………………………….
Nguyên nhân: ( ghi rõ diễn biến tai nạn)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hậu quả: (ghi rõ mức độ thiệt hại)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người chứng kiến vụ tai nạn:
Người thứ nhất: Họ tên:……………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Người thứ hai: Họ tên:……………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có điểm nào sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Quảng ngãi, ngày … tháng …… năm……… NGƯỜI YÊU CẦU
XÁC NHẬN
( của cơ quan người tham gia bảo hiểm
hoặc chính quyền địa phương nơi xãy ra tai nạn )
 
Gửi ý kiến