Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Bài 1 Sinh 12 CB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Khắc Thục (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:27' 02-10-2008
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 434
Số lượt thích: 0 người
Phân phối chương trình môn sinh học lớp 12
chương trình chuẩn
Cả năm: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 53 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết
Học kỳ I
Phần Năm: Di truyền học
Chương I. Cơ chế biến dị và di truyền
Tiết 1. Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
Tiết 2. Bài 2. Phiên mã và dịch mã
Tiết 3. Bài 3. Điều hoà hoạt động của gen
Tiết 4. Bài 4. Đột biến gen
Tiết 5. Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Tiết 6. Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Tiết 7. Bài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
Chương II. Tính qui luật của hiện tượng di truyền
Tiết 8. Bài 8. Quy luật phân li
Tiết 9. Bài 9. Quy luật phân li độc lập
Tiết 10. Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Tiết 11. Bài 11. Liên kết và hoán vị gen
Tiết 12. Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
Tiết 13. Bài 13. ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
Tiết 14. Bài 14. Thực hành: Lai giống
Tiết 15. Bài 15. Bài tập chương I và chương II
Tiết 16. Kiểm tra chương I và II
Chương III. Di truyền học quần thể
Tiết 17. Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
Tiết 18. Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
Chương IV. dụng Di truyền học
Tiết 19. Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Tiết 20. Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp đột biến và công nghệ tế bào
Tiết 21. Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen
Chương IV. Di truyền học người
Tiết 22. Bài 21. Di truyền y học
Tiết 23. Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Tiết 24. Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học
Tiết 25. Kiểm tra chương III, IV và V
Phần Sáu: Tiến hoá
Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá
Tiết 26. Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá
Tiết 27. Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đácuyn
Tiết 28. Bài 26. Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
Tiết 29. Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
Tiết 30. Bài 28. Loài
Tiết 31. Bài 29. Quá trình hình thành loài
Tiết 32. Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
Tiết 33. Bài 31. Tiến hoá lớn
Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Tiết 34. Bài 32. Nguồn gốc sự sống
Tiết 35. Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Tiết 36. Bài 34. Sự phát sinh loài người
No_avatar
Biến kiến thứcc của loài người làm kiến thức của mình là một nghệ thuât nhưng chị em đừng lạm dụng nhé.
No_avatar

phim quá trình nhân đôi giống và khác bài học ờ điểm nào?phim phien mã và dịch mã giống và khác bài học ở điểm nào?

 

No_avatar

có ai có thể trả lời giúp em ko?

 

Avatar
Em ơi tôi k0 dạy môn sinh học, nhưng tôi thấy 1 đoạn phim chiếu lên chỉ để minh họa cho bài giảng; em định dùng đoạn phim đó rồi không nói câu nào trên lớp nữa chăng. Học sinh của mình tiếp thu bài đâu phải khách xem phim?
No_avatar

sao k down dc nhỉ?

 
Gửi ý kiến