Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chương hành động tuần lễ QG về ATVSLĐ-PCCN NĂM 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đình Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:29' 30-03-2010
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TÂY NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúcSố:05/CTHĐ.HVT Châu Thành, ngày 15 tháng 3 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CBCC trong trường THPT Hoàng Văn thụ đối với công tác ATVSLĐ-PCCN, tăng cường các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động, góp phần giúp cho kinh tế-xã hội phát triển bền vững. trường THPT Hoàng Văn Thụ xây dựng chương trình hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm học 2009-2010 cụ thể như sau:

THỜI GIAN
NỘI DUNG

Trước thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia (trước 14/3/2010)
-Xây dựng chương trình hoạt động Bảo hộ lao động


-Kiểm tra, bổ sung các thiết bị PCCC


-Kiểm tra, sửa chữa hệ thống nước sạch dùng cho GV-HS ở phòng Hội đồng, nhà vệ sinh


-Tổng kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm ở Căn tin…


-Tổng vệ trường, lớp trồng thêm cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quang Xanh-Sạch-Đẹp


-Tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ-PCCN từ đó có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật PCCC, luật bảo vệ môi trường, luật bảo hiểm xã hội

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia (từ 14/2/2010 đền 21/3/2010)
-Tổ chức tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN (Mời báo cáo viên)


-Tổ chức cho toàn trường đăng ký thi đua Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ-PCCN


-Treo khẩu hiệu tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN


-Tổ chức hội thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN


-Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ.

Sau thời gian
diễn ra
Tuần lễ
quốc gia
(Sau 21/3/2010)

-Báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN (theo mẫu)
-Tiếp tục thực hiện chương trình hoạt động Bảo hộ lao động

Nơi nhận:
-Thành viên Ban chỉ đạo BHLĐ
-Lưu

HIỆU TRƯỞNG


Trương Văn Thanh


 
Gửi ý kiến