Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI THU HOACH CHUYEN DE DANG TA LA DAO DUC LA VAN MINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Bạch Yến
Ngày gửi: 11h:27' 17-03-2010
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 1502
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG VÀNG DANH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 19.5
Vàng Danh, ngày 15 tháng 3 năm 2010BÀI THU HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.
---------------

Họ và tên : Hoàng Thị Vinh
Sinh hoạt tại chi bộ : Trường Mầm non 19.5
Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.
Tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo dức Hồ chí Minh theo các chủ đề là một nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, tiếp theo các chủ đề năm 2007 - 2008 - 2009. Năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, 65 năm ngày thành lập nước, 55 ngày giải phóng khu mỏ, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chúng ta tổ chức học tập với chủ đề " Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh".
I. Ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh :
1. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam, sự nghiệp cách mạng của người luôn gắn bó chặt chẽ sự nghiệp cách mạng của Đảng với vận mệnh giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt nam.
Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn với công tác xây dựng Đảng, trước hết là sự kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh và những nguyên lí xây dựng Đảng, từ công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh Thực sự là đạo đức, là văn minh, Xứng đáng là người lãnh đạo người đầy tớ trung thành của nhân dân.
2. Quán triệt tầm quan trọng ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng.
Xây dựng đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng.
Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh"
Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa và lí luận thực tiễn sâu sắc Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh làm tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển đất nước.
II Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh "
1. Cách mạng cần có Đảng " Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt".
- Cách mạng Việt Nam trước hết phải có Đảng cách mệnh, Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt mà người đề cập là chủ nghĩa Mác Lê nin.
Học tập chủ nghĩa Mác Lê
No_avatar
bài viết không công phu, còn sai cơ bản về câu, đoạn câu; nhất là dùng dấu chấm, phẩy. không nên dùng bài viết này
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓