Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch học tập tư tưởng HỒ CHÍ MINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Bỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 14-10-2008
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 2613
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ TRIỆU SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH TRIỆU SƠN
(
Triệu Sơn, ngày 02 tháng 09 năm 2008

BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC.

Thực hiện đợt học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”
và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”.

Họ và tên: TRẦN CÔNG BỈNH
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giáo viên - Trường Tiểu học Triệu Sơn.
Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trường Tiểu học Triệu Sơn.. Đảng bộ xã Triệu Sơn.
Sau khi học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những vấn đề thu hoạch được về nhận thức, tự liên hệ bản thân và phương hướng phấn đấu rèn luyện của bản thân như sau:
I./Về nhận thức:
1./Sự cần thiết phải học tập “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu “, tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc“, trong giai đoạn hiện nay.
a./Sự cần thiết phải học tập “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” trong giai đoạn hiện nay.
Quán triệt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Thực tế, cho đến nay tình hình suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức vẫn là mặt trận nóng bỏng. Nhiệm vụ chống tham ô, lãng phí, quan liêu là công việc lâu dài, thường xuyên, liên tục, của các cấp, các ngành; là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và mỗi người chúng ta. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải thấy rằng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là hành động cách mạng. Phải làm cho mọi người hiểu rõ vì sao phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu? nó có hại cho nước, cho dân như thế nào? Đây là cuộc đấu tranh nội bộ lâu dài ngay trong từng tổ chức do đó mọi cấp, mọi ngành, từng cán bộ đảng viên phải tự giác, nghiêm túc học tập và  làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; phải dựa vào lực lượng quần chúng để chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
b./Sự cần thiết phải học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc“ trong g-đoạn hiện nay
Trong giai đoạn hiện nay, có một số đơn vị, cán bộ và đảng viên thực sự bị suy thoái, do đó việc học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc“ làm yêu cầu khách quan vì:
- Đây là một yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng.
- Sửa đổi lối làm việc là bao gồm sửa đổi cả cách nhận thức vấn đề (nhận thức chưa đúng, nhận thức chưa đủ), cách tổ chức làm việc, phong cách, phương thức làm việc.
- Sửa đổi lối làm việc sẽ giúp Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn dù trước đó Đảng đã hoạt động có hiệu quả.
- Sửa đổi lối làm việc là một biện pháp giúp cho Đảng ta lớn mạnh không ngừng; là một trong những biện pháp giúp cán bộ, đảng viên khác phục những sai lầm khuyết điểm.
- Sửa đổi lối làm việc giúp Đảng và mỗi đảng viên khắc phục khuyết điểm, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của một Đảng cách mạng chân chính. Đó là khuyết điểm về tư tưởng (bệnh chủ quan), khuyết điểm về quan hệ (bệnh hẹp hòi), khuyết điểm về cách nói, cách viết (bệnh ba hoa)
2./Những nội dung cơ bản cần quán triệt trong chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
a./Những nội dung cơ bản cần quán triệt trong chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí
No_avatar

Anh bỉnh kính mến

Bài củ viết của anh rất hay nhưng thiếu phần hai đề nghị gủi cho em phần hai nhé cám ơn.

Avatar
cam on anh, toi cung dang can
No_avatar
Xin quý anh, chị nào có bài thu hoạch  về tư tưởng Hồ Chí Minh  về xây dựeng đảng ta trong saạchvững mạnh là đạo đức là văn minh
No_avatar
CHAO CA NHA CO AI CO BO GIAO AN LOP 5 CHUAN KIEN THUC KI NANG LOP 5 KHONG? GUI CHO TOI VOI.
No_avatarf

CẢM ON NHIEU NHE

No_avatar

Gui cho e xin may bai giao an huan luyen chien sy moi voi

 
Gửi ý kiến