Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

don xin cong nhan het thoi gian tap su

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ty Tra Bong (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:56' 12-12-2009
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 334
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC
VÀ TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC


Kính gửi: - UBND huyện Trà Bồng
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng
- Trường …………………………………….

Tôi tên: …………………………………………….Sinh ngày: ………………...
Nơi sinh: …………………………………………………………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Thường trú tại: …………………………………………………………………..
Tốt nghiệp: ………………………………….. Ngành: …………………………
Hệ đào tạo: ……………………………….Năm tốt nghiệp: ……………..
Tại trường: ……………………………………………………………......
Đã được tuyển dụng thử việc tại Trường: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………...
Từ ngày: ………………………………. đến ngày: ………………………….…
Được hưởng lương ngạch: ………………………………………………………
Mã ngạch: ………………... Hệ số: …………. Thời gian thử việc: ……... tháng
Trong thời gian thử việc tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ, nay làm đơn này trình quý cấp xét công nhận hết thời gian thử việc và công nhận chính thức vào ngạch viên chức.
Rất mong sự chấp thuận của quý cấp./.


Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ……………, ngày …. tháng …. năm …….
Người làm đơn

Avatar

được đấy

 
Gửi ý kiến