Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO AN CHU NHIEM LOP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kim Nhuong
Ngày gửi: 09h:15' 24-11-2009
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 1175
Số lượt thích: 0 người

GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM LỚP
Tuần thứ: 9 Người soạn: H’Nhương KBuôr
Ngày soạn: 14/10/2009 Tổ 3 - Lớp 06SHH - Khoa Hóa


MỤC TIÊU CỦA TIẾT SINH HOẠT
Tổng kết – nhận xét tình hình học tập của lớp trong tuần qua.
Giúp học sinh nhận thấy ưu và khuyết điểm của mình
Đưa ra biện pháp để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm của học sinh
Khuyến khích học sinh tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được
Ý kiến cá nhân
Xử lý học sinh vi phạm
Phổ biến kế hoạch tuần tới
CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Nhận xét về tình hình lớp trong tuần qua
- Kế hoạch tuần tới.
2. Chuẩn bị của học sinh ( Chủ yếu là của ban cán sự lớp )
- Tổng kết lại sổ theo dõi, sổ ghi đầu bài
- Chuẩn bị bản nhận xét trước lớp
- Thư ký chuẩn bị sổ để ghi biên bản
TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT TRONG TUẦN QUA

Ổn định lớp
GV: Kiểm tra sĩ số lớp
GV: Yêu cầu HS ổn định chổ ngồi, giữ trật tự để bắt đầu tiến hành buổi sinh hoạt nhanh chóng.
2. Nhận xét tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần vừa qua
GV nêu kế hoạch buổi sinh hoạt và tiến hành sinh hoạt cụ thể
-GV: Mời lớp trưởng lên nhận xét chung về tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần qua
- GV: Mời lớp phó học tập nhận xét cụ thể về kết quả học tập của lớp, và kết quả việc thực hiện phong trào tiết học tốt, tuần học tốt trong tuần qua. Nêu kế hoạch phấn đấu cho tuần tiếp( tiếp tục đăng ký thực hiện tết học tốt tuần học tốt chào mừng ngày 20/11)
- GV: Mời bí thư chi đoàn lên báo cáo, nhận xét công tác đoàn trong tuần qua và thông báo việc triển khai làm báo tường. Phổ biến triển khai hoạt động của đoàn trong tuần tới.- GV: Mời lớp phó lao động – kỉ luật nhận xét cụ thể về nề nếp kết quả rèn luyện của lớp trong tuần qua. Có nêu gương và phê bình.

3. GVCN: Cho phép các thành viên trong lớp có ý kiến.


4. GVCN tổng hợp nhận xét của ban cán sự lớp và ban cán sự chi đoàn và đưa ra nhận xét chung của riêng mình.
- Tuyên dương, khen ngợi những ưu điểm trong tuần qua của tập thể và cá nhân.
- Nhấn mạnh phê bình những khuyết điểm trong tuần.
- Đặc biệt nhắc nhở pgê bình những HS vi phạm nhiều lần.
5. GVCN yêu cầu học sinh vi pham kỷ luật trình bày khuyết điểm của mình và hướng phấn đấu.
6. GVCN đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm của học sinh ( cụ thể cho từng em một ), để giúp các em sửa chữa khuyết điểm.
- Tùy từng trường hợp vi phạm cụ thể mà đưa ra những hình thức kỉ luật hợp lý.
- Tùy từng đối tượng học sinh mà có những biện pháp khắc phục khuyết điểm phù hợp.

HS: Ổn định chổ ngồi, khẩn trương và nghiêm túc, giữ trật tự trong lớp.


- Lớp trưởng: Đứng trước lớp nhận xét chung về tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần qua về ưu và khuyết điểm mọi mặt
- Lớp phó học tập: Đứng trước lớp nhận xét cụ thể tình hình học tập của lớp trong tuần qua: ý thức học bài, làm bài, xây dựng bài. Những mặt đã đạt được, chưa đạt được, lý do, kết quả thực hiện tiết học tốt, tuần học tốt vừa qua.
- Bí thư báo cáo ưu khuyết điểm của các đoàn viên trong tuần(có nêu tên cụ thể). Thông báo số bài báo tường mà lớp đã nộp chào mừng ngày 20/11. Nêu tên phê bình những bạn còn thiếu bài và nhắc nhở các bạn bổ sung bài đầy đủ vào tuần tới. Thông báo kế hoạch của đoàn trong tuần tới.
- Lớp phó lao động – kỉ luật nhận xét trước lớp về việc thực hiện nề nếp: trang phục, vệ sinh và ý thức học tâp của lớp trong các tiết học cụ thể, tổ trực nhật và tiếp tục phân công trực nhật trong tuần tới.
HS: Đóng góp ý kiến khách quan, trung thực. Các bạn bị phê bình có thể có những phản hồi về sự nhận xét của ban cán sự lớp đối với mình.


- HS: Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của GVCN .

- HS vi
 
Gửi ý kiến