Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bộ câu hỏi TNKQ Hình học - Ôn thi vào THPT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Đình Đông - Đăng Dương
Ngày gửi: 11h:25' 18-05-2008
Dung lượng: 455.0 KB
Số lượt tải: 419
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ BÀI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN LỚP 9
Mã 004/2008.THPT

Phần Hình học

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG


1.Cho ∆ABC vuông tại A, AH là đường cao (h.1). Khi đó độ dài AH bằng
A. 6,5.
B. 6.
C. 5.
D. 4,5.

2.Trong hình 1, độ dài cạnh AC bằng
A. 13.
B. .
C. .
D. .

3.Trong hình 1, độ dài cạnh AB bằng
A. 13.
B. .
C. .
D. .

4.Trong hình 1, diện tích tam giác ABC bằng
A. 78.
B. 21.
C. 42.
D. 39.

5.Trong hình 2, sinC bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

6.Trong hình 2, cosC bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

7.Trong hình 2, tgC bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

8.Cho tam giác MNP vuông tại M có MH là đường cao, cạnh MN = , . Kết luận nào sau đây là đúng ?
A.Độ dài đoạn thẳng MP = .
B.Độ dài đoạn thẳng MP = .

C.Số đo góc MNP bằng 600.
D.Số đo góc MNH bằng 300.

9.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó tgB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

10.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó sinB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

11.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó cosB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

12.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3a; AB = , cotgB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

13.Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ dài MH bằng
A. .
B. 7.
C. 4,5.
D. 4.


14.Trên hình 3, ta có
A. .
B. .
C. .
D. .

15.Trên hình 4, có
A. .
B. .
C. .
D. cả A, B, C đều sai.

16.Trên hình 5, ta có
A. .
B. .
C. .
D.kết quả khác.

17.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
A. Nếu AH2 = BH.CH thì tam giác ABC vuông tại A.

B. Nếu AB2 = BH.BC thì tam giác ABC vuông tại A.

C. Nếu AH.BC = AB.AC thì tam giác ABC vuông tại A.

D. Nếu thì tam giác ABC vuông tại A.

18.Cho . Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. .
B. .
C. .
D. .

19.Giá trị của biểu thức bằng
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 0.

20.Cho , khi đó sin bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

21.Thu gọn biểu thức bằng
A. 1.
B. .
C. .
D. 2.

22.Hãy ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng.
A
B

1.Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng
A.tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

2.Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng
B.tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng.

3.Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng
C.bình pương cạnh huyền.

4.Trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng
D.tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.

5.Trong một tam giác vuông, tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng
E.tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông.


F.nửa diện tích của tam giác.


CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

1.Cho tam giác MNP và hai đường cao MH, NK. Gọi (O) là đường tròn nhận MN làm đường kính. Khẳng định nào sau đây không đúng ?
A.Ba điểm M, N, H cùng nằm trên đường tròn (O).

B.Ba điểm M, N, K cùng nằm trên đường tròn (O).

C.Bốn điểm M, N, H, K không cìng nằm trên đường tròn (O).

D.Bốn điểm M, N, H, K cùng nằm trên đường tròn (O).

2. Đường tròn là hình:
A.không có trục đối xứng.
B.có một trục đối xứng.

C.có hai trục đối xứng.
D.có vô số trục đối xứng.

3.Khi nào không xác định duy nhất một đường tròn ?
A.Biết ba điểm không thẳng hàng.
B.Biết một đoạn thẳng là đường kính.

C.Biết ba điểm thẳng hàng.
D.Biết tâm và bán kính.

4.Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 5 cm. Khi đó đường thẳng a
A.không cắt đường tròn (O).
B.tiếp xúc với đường tròn (O).

C.cắt đường tròn (O).
D.kết quả khác.

5.Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông nằm ở
A.đỉnh góc vuông.
B.trong tam giác.
C.trung điểm cạnh huyền.
D.ngoài tam giác.

6.Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 18; AC = 24. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng
A. 30.
B. 20.
C. 15.
D. 15.

7.Cho (O; 1 cm) và dây AB = 1 cm. Khoảng cách từ tâm O đến AB bằng
A. cm.
B. cm.
C. cm.
D. cm.

8.Cho đường tròn (O; 5). Dây cung MN cách tâm O một khoảng bằng 3. Khi đó:
A. MN = 8.
B. MN = 4.
C. MN = 3.
D.kết quả khác.

 9.Nếu hai đường tròn (O); (O’) có bán kính lần lượt là 5 cm và 3 cm và khoảng cách hai tâm là 7 cm thì hai đường tròn
A.tiếp xúc ngoài.
B.tiếp xúc trong.

C.không có điểm chung.
D.cắt nhau tại hai điểm.

10.Trong các câu sau, câu nào sai ?
A.Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.

B.Đường thẳng a là tiếp tuyến của (O) khi và chỉ khi đường thẳng a đi qua O.

C.Đường kính vuông góc với dây cung thì chia dây cung ấy thành hai phần bằng nhau.

D.Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

11.Cho ∆ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Phát biểu nào sau đây đúng ?
Tiếp tuyến với đường tròn tại A là đường thẳng
A.đi qua A và vuông góc với AB.
B.đi qua A và vuông góc với AC.

C.đi qua A và song song với BC.
D.cả A, B, C đều sai.

12.Cho (O; 6 cm), M là một điểm cách điểm O một khoảng 10 cm. Qua M kẻ tiếp tuyến với (O). Khi đó khoảng cách từ M đến tiếp điểm là:
A. 4 cm.
B. 8 cm.
C. 2 cm.
D. 18 cm.

 13.Cho hình vuông MNPQ có cạnh bằng 4 cm. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng
A. 2 cm.
B. cm.
C. cm.
D. cm.

14.Đường tròn là hình có
A.vô số tâm đối xứng.
B.có hai tâm đối xứng.

C.một tâm đối xứng.
D.không có tâm đối xứng.

15.Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Trung tuyến AM cắt đường tròn tại D. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A.ACD = 900.
B.AD là đường kính của (O).

C. AD BC.
D. CD ≠ BD.

16.Cho (O; 25cm). Hai dây MN và PQ song song với nhau và có độ dài theo thứ tự bằng 40 cm, 48 cm. Khi đó:
16.1.Khoảng cách từ tâm O đến dây MN là:
A. 15 cm.
B. 7 cm.
C. 20 cm.
D. 24 cm.

16.2.Khoảng cách từ tâm O đến dây PQ bằng:
A. 17 cm.
B. 10 cm.
C. 7 cm.
D. 24 cm.

16.3.Khoảng cách giữa hai dây MN và PQ là:
A. 22 cm.
B. 8 cm.
C. 22 cm hoặc 8 cm.
D. kết quả khác.

17.Cho (O; 6 cm) và dây MN. Khi đó khoảng cách từ tâm O đến dây MN có thể là:
A. 8 cm.
B. 7 cm.
C. 6 cm.
D. 5 cm.

18.Cho tam giác MNP, O là giao điểm các đường trung trực của tam giác. H, I, K theo thứ tự là trung điểm của các cạnh NP, PM, MN. Biết OH < OI = OK. Khi đó:
A.Điểm O nằm trong tam giác MNP.
B.Điểm O nằm trên cạnh của tam giác MNP.

C.Điểm O nằm ngoài tam giác MNP.
D.Cả A, B, C đều sai.

19.Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(2; 5). Khi đó đường tròn (M; 5)
A.cắt hai trục Ox, Oy.
B.cắt trục Ox và tiếp xúc với trục Oy.

C.tiếp xúc với trục Ox và cắt trục Oy.
D.không cắt cả hai trục.

20.Cho tam giác DEF có DE = 3; DF = 4; EF = 5. Khi đó
A.DE là tiếp tuyến của (F; 3).
B.DF là tiếp tuyến của (E; 3).

C.DE là tiếp tuyến của (E; 4).
D.DF là tiếp tuyến của (F; 4).

21.Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng.
Bảng 1.
A
B

1.Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) cắt nhau
A.thì d R.

2.Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) tiếp xúc nhau
B.thì d < R.

3.Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) không giao nhau
C.thì d = R.


D.thì d > R.

Bảng 2.
A
B

1.Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác
A.là giao điểm của các đường trung tuyến.

2.Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác
B.là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C.

3.Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác trong góc A
C.là giao điểm của các đường phân giác trong của tam giác.

4.Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác trong góc B
D.là giao điểm của đường phân giác trong góc B và đường phân giác ngoài tại C.


E.là giao điểm các đường trung trực của tam giác.

Bảng 3.
A
B

1.Nếu hai đường tròn ở ngoài nhau
A.thì có hai tiếp tuyến chung.

2.Nếu hai đường tròn tiếp xúc ngoài
B.thì không có tiếp tuyến chung.

3.Nếu hai đường tròn cắt nhau
C.thì có một tiếp tuyến chung.

4.Nếu hai đường tròn tiếp xúc trong
D.thì có bốn tiếp tuyến chung.

5.Nếu hai đường tròn đựng nhau
E.thì có ba tiếp tuyến chung.


22.Hãy điền từ (cụm từ) hoặc biểu thức vào ô trống sao cho đúng.
Bảng 1.Xét (O; R) và đường thẳng a, d là khoảng cách từ O đến a.
Vị trí tương đối
d
R

Tiếp xúc nhau
3 cm4 cm
5 cm

Không giao nhau

6 cm

Bảng 2.Xét (O; R); (O’; r); d = OO’ và R > r.
Vị trí tương đối
Số điểm chung
Hệ thức

Cắt nhau

d = R + r


1


Đựng nhau

d = 0


0


CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN


1.Trong hình 1, biết AC là đường kính, góc BDC bằng 600. Số đo góc ACB bằng
A. 400.
B. 450.
C. 350.
D. 300.

2.Trong hình 2, góc QMN bằng 600, số đo góc NPQ bằng
A. 200.
B. 250.
C. 300.
D. 400.

3.Trong hình 3, AB là đường kính của đường tròn, góc ABC bằng 600, khi đó số đo cung BmC bằng
A. 300.
B. 400.
C. 500.
D. 600.

4.Trong hình 4, biết AC là đường kính của đường tròn, góc ACB bằng 300. Khi đó số đo góc CDB bằng
A. 400.
B. 500.
C. 600.
D. 700.
5.Trên hình 5, biết số đo cung AmD bằng 800, số đo cung BnC bằng 300. Số đo của góc AED bằng
A. 250.
B. 500.
C. 550.
D. 400.

6.Trong hình 6, số đo góc BIA bằng 600, số đo cung nhỏ AB bằng 550. Số đo cung nhỏ CD là
A. 750.
B. 650.
C. 600.
D. 550.

7.Trên hình 7, có MA, MB là các tiếp tuyến tại A và B của (O). Số đo góc AMB bằng 580. Khi đó số đo góc OAB là
A. 280.
B. 290.
C. 300.
D. 310.

8.Trên hình 8, số đo góc QMN bằng 200, số đo góc PNM bằng 100. Số đo của góc x bằng
A. 150.
B. 200.
C. 250.
D. 3009.Trên hình 9, số đo cung nhỏ AD bằng 800. Số đo góc MDA bằng
A. 400.
B. 500.
C. 600.
D. 700.

10.Trong hình 10, MA, MB là tiếp tuyến của (O), BC là đường kính, góc BCA bằng 700. Số đo góc AMB bằng
A. 700.
B. 600.
C. 500.
D. 400.

11.Trong hình 11, có góc BAC bằng 200, góc ACE bằng 100, góc CED bằng 150. Số đo góc BFD bằng
A. 550.
B. 450.
C. 350.
D. 250.

12.Trong hình 12, có AD//BC, góc BAD bằng 800, góc ABD bằng 600. Số đo góc BDC bằng
A. 400.
B. 600.
C. 450.
D. 650.

13.Hãy chọn ra tứ giác nội tếp được đường tròn
 
Gửi ý kiến