Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN( T 2)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Quyết
Ngày gửi: 20h:51' 07-11-2009
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người


BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN( T 2)

I/ Mục tiêu
a. Kiến thức
- Biết ý nghĩa của các hàm MAX, MIN
- Biết cách sử dụng hàm.
- Biết hai cách nhập hàm vô ô tính.
b. Kĩ năng
- Viết đúng qui tắt các hàm.
- Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.
- Thực hiện được bốn hàm MAX, MIN (chọn lệnh từ bảng chọn, gõ lệnh từ cửa
sổ lệnh)
c. Thái độ
- Nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán.
- Có ý thức muốn tìm hiểu thêm các hàm khác trong Excel.

II/ Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học
1/ Giáo viên:
- Các máy tính trong phòng dạy chạy tốt.
- Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp lên màn hình.
- Máy Projector, bảng và bút
2/ Học sinh:
- SGK đầy đủ.
- Vở ghi chép, bảng nhóm.

III/ Những lưu ý sư phạm
- Trước hết cần chia nhóm phù hợp các đối tượng học sinh.
- Trong tiết học này việc gây hứng thú học để HS thấy việc sử dụng các hàm là một yêu cầu cần thiết, thuận lợi hơn sử dụng công thức.
- Có thể bằng so sánh kết quả thực hiện khi dùng hàm và không dùng hàm.
- Hạn chế chỉ giới thiệu đúng nội dung như SGK, trong tiết học chưa cần tìm hiểu thêm về các mục chọn khác trong thanh bảng chọn.
- Lưu ý có hai cách nhập hàm vào ô tính.

IV/ Hoạt động của giáo viên và học sinh

Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bảng tính ( Thời gian:…….phút)
Mục tiêu: Gây hứng thú, thấy được sự cần thiết sử dụng hàm.
Cách tiến hành: So sánh kết quả khi dùng công thức và cách dùng hàm.


Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm ( Thời gian:…….phút)
Mục tiêu: Biết cách sử dụng hàm.
Cách tiến hành: GV thao tác minh hoạ, HS nhận biết.
Hoạt động 3: Một số hàm trong chương trình bảng tính ( Thời gian:…….phút) Mục tiêu: Biết các hàm MAX, MIN Cách tiến hành: HS tự đọc SGK, thảo luận nhóm.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung


c/ Hàm xác định giá trị lớn nhất:

Nêu qui tắc sử dụng hàm xác định giá trị lớn nhất bảng tính?

GV nhận xét cách trình bày của các nhóm.

d/ Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:

Nêu qui tắc sử dụng hàm xác định giá trị nhỏ nhất bảng tính?

GV nhận xét cách trình bày của các nhóm.


Nhóm 1 + Nhóm 2: Đọc ví dụ 1 (SGK)
Nhóm 3 + Nhóm 4: Đọc ví dụ 2 (SGK)
Nhóm 5 + Nhóm 6: Đọc ví dụ 3 (SGK)


Các nhóm trình bày qui tắc sử dụng hàm tính tổng trong bảng tính.
Nhóm 1 + Nhóm 2 + Nhóm 3: Đọc ví dụ 1 (SGK)
Nhóm 4 + Nhóm 5 + Nhóm 6: Đọc ví dụ 2 (SGK)


Các nhóm trình bày qui tắc sử dụng hàm tính trung bình cộng trong bảng tính.
Nhóm 1 + Nhóm 2 + Nhóm 3: Đọc ví dụ 1 (SGK)
Nhóm 4 + Nhóm 5 + Nhóm 6: Đọc ví dụ 2 (SGK)3/ Một số hàm trong chương trình bảng tính
a/ Hàm xác định giá trị lớn nhất


Trong đó: a,b,c,…là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.


c/ Hàm xác định giá trị nhỏ nhất


Trong đó: a,b,c,…là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.

 
Gửi ý kiến