Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:32' 29-10-2009
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 7025
Số lượt thích: 0 người
Đảng cộng sản việt nam

Vinh An, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Bản Nhận xét
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy Chi bộ THCS An bằng Vinh An

Tôi tên là: ....................................
Sinh ngày ... tháng ... năm ...........
Vào đảng ngày ... tháng ... năm ...., chính thức ngày ... tháng ... năm ....
Đang sinh hoạt tại chi bộ .............................................
Được chi bộ phân công ngày .... tháng ... năm ...... giúp đỡ đảng viên dự bị ................................. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
* Phẩm chất chính trị:
+ Lập trường tư tưởng vững vàng tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đứng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.
* Đạo đức lối sống:
+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
* Năng lực công tác:
+ Gần một năm về nhận công tác tại trường THCS An Bằng Vinh An bản thân luôn yên tâm công tác phát huy hết trách nhiệm của mình, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường tổ chức. Có tinh thần học hỏi, giúp đở đồng chí đồng đội và các đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.
* Quan hệ quần chúng:
+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.
Khuyết điểm: Cần mạnh dạng hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét, đề nghị công nhận đồng chí Trần Đình Sang trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.
đảng viên được phân công giúp đỡ
 
Gửi ý kiến