Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch bộ môn anh văn 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Châu Vạn An (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:31' 26-03-2008
Dung lượng: 561.0 KB
Số lượt tải: 707
Số lượt thích: 0 người
WEEK MONTH

PERID
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISES9 week :1
1
REVIEW
Help students review
English 6
Slap the board
Board drill
Lucky numbers

Chalk
Board
poster2
UNIT 1
BACK TO SCHOOL
LESSON 1: A1-3 P10-12.
Introduction and greetings
Slap the board
Pre dialogue
Comprehension questions
Role play

Textbooks
Board
Chalk
Cassette
3
UNIT 1:LESSON 2: A4-5
P12-13.
Listening the dialogue
Jumbled words
Rub out and remember
Open prediction
Com –questions
Write it up

Textbooks
Pictures
Board
Chalk
Poster Week:2
4
UNIT 1:LESSON 3:A2 P11.
Reading a text
Slap the board
Rub out and remember
Predict dialogue
Write it up
Textbooks
Board
Chalk
Poster
5
UNIT 1:LESSON 4:B1-2 P15-16.
Introduce “Present simple tense”
Guessing game
Rub out and remember
Open prediction
Comprehension questions,
Gap fill
Textbook
Chalk
Board
Cassette
PosterWEEK MONTH

PERIOD
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISES
6
UNIT 1:LESSON 5:B4-5-6 P 16-18.
Using “How far” with “Kilometers / Meters”
Noughts and crosses
Rub out and remember
Picture drill
Write it up
Textbook
Cassette
Chalk
Board
poster


Week: 3
7
UNIT 2:PERSONAL IFORMATION
LESSON 1: A1-3 P19-20.
Telephone numbers
Bingo
R-O-R
Roleplay
Dictation
Girds
Textbooks
Board
Chalk
Cassette
Poster8
UNIT 2:LESSON 2: A4-5
P 21.
The “Will” future,and “WH” questions
Dictation
Rub out and remember
Open prediction
Comprehension questions
Gap fill
Textbooks
Cassette
Board
Chalk
Poster
9
UNIT 2:LESSON 3: B 1-3 P24.
Talking about dates of the
Dictation
R-O-R
Word cue drill
Free practice

Textbooks
Board
Chalk
Poster
Cassette


Week:4
10
UNIT 2:LESSON 4:B4 P25.
Practice a dialogue about Hoa
pelmanism
Rub out and remember
Open prediction
Comprehension
Textbooks
Chalk
Borad
Poster
Cassette
questions,free pr
Word cue drill
11
UNIT 2:LESSON 5:B 6 -7P 26-27.
Writing an invitation to a party
Jumbled words
Rub out and remember
Open prediction
Comprehension question
Write it up
Textbook
Cassette
Chalk
Board
cassette12
UNIT 3:AT HOME
LESSON 1: A1-3 P29-30.
Vocabulary bathroom and kitchen
Kim’s game
Networks
T /F prediction
Comprehension question
Chain game
Textbooks
Board
Chalk
Cassette
PosterWeek:5
13
UNIT 3:LESSON 2:A1-2b P 30.
Giving compliments with “What a/an + adj +noun!”
Wordsquares
R-O-R
Roleplay
T /F repetition
Deliberate mistakes
Chain game
Textbooks
Cassette
Board
Chalk
Poster14
UNIT 3:LESSON 3: A 2a P30.
Making complaints with “What a/ an +adj + noun!”

Jumbled words
What and where
Word cue drill
Noughts andcrosses
Textbooks
Board
Chalk
Poster15
UNIT 3:LESSON 4:B1-3 P33-35.
Speaking a text
Matching
Rub out and remember,Roleplay
Comprehension
Chalk
Board
Poster
Textbooks
questions
Word cue drill
survey
CassetteWeek:6
16
UNIT 3
LESSON 5: B4 P35.
Listening for personal information
Pelmanism
Rub out and remember
Roleplay
Comprehension questions

Textbooks
Board
Chalk
Cassette
17
UNIT 3:LESSON 6: B 5 P35-36.
Reading a dialogue

Jumbled words
Rub out and remember
Roleplay
Comprehension questions

Textbooks
Board
Chalk
Poster
18
UNIT 3:LANGUAGE FOCUS P38-41.
Ferther practice in present simple the “Will furture” and prepositions
Kim’s game
Gap fill
Noughts and crosses
Matching
Lucky numbers
Picture drill
Chain game

Textbooks
Board
Chalk
Posterweek :7
19
Test 45 minutes
I/Listening
II/Grammar and


vocabulary
III/Reading
IV/Writing20
UNIT 4: AT SCHOOL
LESSON 1: A1-4 P42-43.
Revision for telling the time, school vocabulary and present tenses

Jumbled words
Rub out and remember
Roleplay
Picture drill
Survey


Textbooks
Board
Chalk
Cassette
21
UNIT 4:LESSON 2: A3-5
P43-44.
Listening the dialogue school vocabulary
Kim’s game
Rub out and remember
Comprehension questions
Write it up


Textbooks
Board
Chalk
Poster Week:8
22
UNIT 4:LESSON 3:A6 P44-45.
Reading a text
Jumbled words
Slap the board
T /F statements
Lucky numbersTextbooks
Board
Chalk
PosterWEEK MONTH

PERIOD
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISES
23
UNIT 4:LESSON 4:B1 P 47-48.
Reading a text
Jumbled words
Slap the board
Pre questions
Lucky numbers
Write it up
Chalk
Board
Poster
Texbook
24
UNIT 4 :LESSON 5: B2--3 P48.
Prepositions of position “at the rack /front, on the left/ right, in the middle”
Shark attack
Rub out and remember
Noughts and crosses
Survey/ Write it up
Textbooks
Board
Chalk
CassetteWeek :9
25
UNIT 4:LESSON 6: B4
P49.
Reading for details
Brainstorm
Rub out and remember
T /F prediction
Lucky numbers
Write it up
Textbooks
Board
Chalk
Poster
26
UNIT 5:WORK AND PLAY :LESSON 1:A1 P5 1.
Reading a text
Matching
Slap the board
Role play
Comprehension questions
Grids
Textbooks
Board
Chalk
Poster
Cassette27
UNIT 5:LESSON2:A-2 P52-53.
Reading for details about Ba’s
Shark attack
What and where
T /F statements
Lucky numbers
Survey
Textbook
Chalk
Board
PosterWEEK MONTH

PERIOD
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISESweek :10
28
UNIT 5:LESSON 3:A4-5 P54.
School subject vocabulary with listening and reading
Matching
Rub out and remember
Open prediction
Lucky numbers
Noughts and crosses

Chalk
Board
Poster
Textbooks
Cassette29
UNIT 5 LESSON 4: B1 P56-57.
Reading a text
Jumbled words
Slap the board
Role play Comprehension questions
Discuss the questions
Textbooks
Board
Chalk
Cassette
Poster30
UNIT 5:LESSON 5: B3
P57-58.
Reading for details about recess activities an American school
Matching
Slap the board
T /F statements
Multiple choice
Discussion
Textbooks
Board
Chalk
Poster Week:11
31
UNIT 5:LESSON 6:B2 -4 P57-58.
Listening about school vocabulary
Kim’s game
Rub out and remember
Open prediction
Answer the questions
Survey
Textbooks
Board
Chalk
Poster
CassetteWEEK MONTH

PERIOD
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISES
32
UNIT 6: AFTER SCHOOL :LESSON 1:A1 P60-61.
Speaking the dialogue about Minh and Hoa
Matching
Slap the Board
Brainstorm
Role play
Comprehensions questions/Writeitup
Chalk
Board
Poster
Cassette33
UNIT 6 :LESSON 2: A2 P61.
Ask and answer about the activities after school, use the adverbs:always, ofent, never, usually…
Matching
Rub out and remember
Picture drill freepractice
Textbooks
Board
Chalk
Poster


WEEK:12
34
UNIT 6:LESSON 3: A3-4
P62-63.
Reading a text for details about pastime activities
Jumbled words
Rub out and remember
T /F prediction
Retell
Textbooks
Pictures
Board
Chalk
Poster35
UNIT 6:LESSON 4:B1 P64.
Speaking the dialogue about Ba and Nam,Lan,Hoa
Kim’s game
Rub out and remember
Comprehension questions
Mapped dialogue
36
UNIT 6:LESSON 5:B3 P.65
Reading and discussing the topic about the most popular activities in America
Matching
Rub out and remember
T /F prediction
Comprehesion questions, discussion
Textbooks
Chalk
Board
PosterWEEK MONTH

PERIOD
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISESWeek:13
37
UNIT 6:LESSON 6:B3 P.66
Speaking the dialogue about Nga and Lan
Matching
Rub out and remember
Roleplay
Comprehesion questions
Discussion
Chalk
Board
Poster
Textbooks38
UNIT 6:LESSON 7: Language focus 2 P68-71.
Reviewing old knowledge about the progressive tense, this/that-these/those,…
Matching
Gap fill
Mapped dialogue
Write it up
Textbooks
Board
Chalk
39
Test 45 minutes
I/listening
II/grammar and voca
III/Reading
IVwriting
 Week:14
40
UNIT 7:THE WORLD OF WORK:LESSON 1: A1 P72-73.
Speaking about the dialogue uncle and Hoa
chatting
Rub out and remember
Comprehension questions
Free practice
Textbooks
Board
Chalk
Poster
Cassette41
UNIT 7:LESSON 2:A-2 P73-74.
Reading a letter from America
Jumbled words
Rub out and remember
T /F statements
Comprehension questions,discussion
Textbook
Chalk
Board
PosterWEEK MONTH

PERIOD
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISES
42
UNIT7:LESSON 3:A3 P74.
Listen and get main idea and write the name of the public holidays
Matching
Rub out and remember
prediction
Comprehesion questions, Retell
Chalk
Board
Poster
Textbooks
Cassette


Week:15
43
UNIT 7:LESSON 4: A4 P75.
Reading for details about a typical sts’ life
Jumbled words
Rub out and remember
T /F prediction
Comprehension questions/ Retell
Textbooks
Board
Chalk
Poster44
UNIT 7:LESSON 5:B1-4 P76-78.
Listen and answer the questions, reading Tim’s letter about his parent’s job
Chatting
Rub out and remember
T /F prediction
Comprehension questions
Retell
Textbokks
Cassette
Chalk
Board
Poster45
UNIT 7: LESSON 6: B2-3 P77.
Reading a text
Kim’s game
Rub out and remember
Comprehension questions
Retell
Textbooks
Board
Chalk
PosterWeek :16
46
UNIT 8:PLACES LESSON 1:A1-2 P79-80.
Speaking a the dialogue
Matching
Rub out and remember
Textbook
Chalk
BoardWEEK MONTH

PERIOD
TITLE OF
KNOWLEDGE
MAIN
KNOWLEDGE
METHODS
VISUAL AIDS
EXPERIENCES/
EXERCISESRole play
Comprehension questions
Write it up
Cassette Textbook
Chalk
Board , Poster47
UNIT 8:LESSON 2:A 3 P81.
Asking for and giving directions to the places
Matching
Slap the board
Word cue drill
Listen and write
Textbooks
Board
Chalk
Poster
Cassette48
UNIT 8:LESSON 3:A 4-5 P 82.
Speaking the dialogue
Chatting
Rub out and remember
Role play
Comprehension questions
Mapped dialogue
Textbooks
Cassette
Chalk
Board
Poster


Week:17
49
UNIT 8: LESSON 4: B1
No_avatar
  Quý thầy cô làm ơn cho em xin kế hoạch bộ môn Anh văn 2009-2010 (L7-L9). Em cám ơn nhiều lắm!
 
Gửi ý kiến