Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sổ tay của hiệu trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:59' 18-10-2009
Dung lượng: 16.8 MB
Số lượt tải: 964
Số lượt thích: 0 người
LỜI NÓI ĐẦU 10
Lời giới thiệu 13
Chương I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HIỆU TRƯỞNG 14
I. Các qui định chung theo Luật Giáo dục 2005 14
II. Các qui định trong Điều lệ trường 14
1. Hiệu trưởng trường mầm non 14
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng 14
2. Hiệu trưởng trường tiểu học 15
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học: 15
3. Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học 16
4. Hiệu trưởng trường THPT chuyên 16
5. Hiệu trưởng trường năng khiếu TDTT 16
6. Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú 17
7. Hiệu trưởng trường thực hành sư phạm 17
8. Hiệu trưởng trường ngoài công lập 17
9. Hiệu trưởng trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật 18
III. Trách nhiệm thực hiện dân chủ trong trường học của hiệu trưởng 18
IV. Yêu cầu về trình độ chuyên môn 20
1. Yêu cầu đối với hiệu trưởng trường mầm non 20
2. Yêu cầu đối với hiệu trưởng trường tiểu học 20
3. Yêu cầu đối với hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học 20
4. Yêu cầu đối với hiệu trưởng các loại hình trường khác trong giáo dục phổ thông. 21
Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG TRƯỜNG HỌC 22
I. Các qui định về nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức 22
1. Qui định trong Luật Giáo dục 22
2. Các qui định trong Điều lệ trường 22
II. Qui định về các tổ chức trong trường học 26
1. Hội đồng trường 26
2. Hội đồng tư vấn 27
3. Hội đồng thi đua khen thưởng 27
4. Hội đồng kỷ luật 28
5. Trách nhiệm của Tổ nhóm chuyên môn 28
6. Ban đại diện cha mẹ học sinh 30
7. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường 31
7.1. Các đoàn thể trong trường học 31
7.2. Hội khuyến học trong nhà trường 31
7.3. Hội chữ thập đỏ trong nhà trường 32
7.4. Trách nhiệm của Đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường 32
8. Trách nhiệm của chính quyền, cơ quan giáo dục cấp trên, các đoàn thể đối với nhà trường 32
9. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông 33
10. Những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của hiệu trưởng 34
Trách nhiệm của nhà giáo cán bộ, viên chức trong nhà trường 35
Nhiệm vụ của giáo viên trường mầm non 36
Nhiệm vụ của giáo viên trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học 37
Nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên các trường loại hình khác 38
Quyền của giáo viên và nhân viên trường tiểu học 38
Những điều giáo viên trường mầm non không được làm: 40
Những điều giáo viên trường tiểu học không được làm. 40
Những điều giáo viên trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học không được làm. 40
Nhiệm vụ của học sinh trường tiểu học 41
Nhiệm vụ của học sinh trường THCS,THPT và trường PT có nhiều cấp học 41
Nhiệm vụ của học sinh trường các loại hình trường khác 41
14. Quyền của học sinh 42
Những quy định trong Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học 42
Quyền của học sinh trường mầm non 42
Quyền của học sinh trường tiểu học 43
Quyền của học sinh THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học 43
Quyền của học sinh các loại hình trường khác 43
15. Những hành vi học sinh không được làm 44
Những qui đinh trong Điều lệ trường các cấp học 44
16. Những vấn đề liên quan đến xã hội hóa giáo dục 45
17. Những vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế về giáo dục 45
Chương 3. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO VÀ CBQL 45
I. Các loại phụ cấp, trợ cấp 45
1. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo 45
2. Phụ cấp trách nhiệm 48
3. Phụ cấp ưu đãi 49
a) Đối tượng được hưởng 49
b) Mức phụ cấp 50
c) Cách tính 50
d) Phương thức chi trả: 50
độ phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên Y tế trường học 50
4. Phụ cấp thu hút 51
a) Đối tượng được hưởng 51
b) Mức phụ cấp và thời gian hưởng 51
c) Cách
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓