Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hợp đồng giao khoán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Mẫn
Ngày gửi: 09h:09' 15-10-2009
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 343
Số lượt thích: 0 người

GIAO VA
Bộ phận: .................................
Mã đơn vị SDNS: 22070227
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: .............

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
(áp dụng đối với trường thuê lao động giản đơn, chi bằng tiền mặt)

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ...... tại: ................................., gồm có:

Bên giao khoán: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn
Họ, tên: ........................ Chức vụ : .........................................
Họ, tên: ........................ Chức vụ : .........................................

Bên nhận khoán:
Họ, tên: ........................ Chức vụ : .........................................
Địa chỉ

Cùng ký kết hợp đồng giao khoán:
I. Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán:
....................................................................................................................

II. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:
...........................................................................................................

III. Những điều khoản chung về hợp đồng:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: ......................
- Phương thức thanh toán tiền: ......................
- Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng
-.....................................................................
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)Trường Đại học Nông nghiệp I
Bộ phận: .................................
Mã đơn vị SDNS:
Mẫu số C10-HD
( Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhSố: ........
biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
Ngày....... tháng ......... năm .........

Bên giao khoán
Họ, tên: ........................ Chức vụ : ...........................

Bên nhận khoán
Họ, tên: ........................ Chức vụ : ...........................

Cùng thanh lý Hợp đồng số: ............. ngày ....... tháng ....... năm........

Nội dung công việc đã được thực hiện: .................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Gía trị hợp đồng đã thực hiện:
Bên...................... đã thanh toán cho bên ................. số tiền là.............. đồng
(viết bằng chữ) ..........................................................................................................
..................................................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ................................ vi phạm hợp đồng.............................đồng
(viết bằng chữ) ..........................................................................................................
..................................................................................................................................

Số tiền bên ........................ còn phải thanh toán cho bên ................... là................đồng
(viết bằng chữ) ..........................................................................................................
..................................................................................................................................

Kết luận: ...............................................................................................................Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Nông nghiệp I
Mã đơn vị SDNS: 1022 000 00298
Mẫu số C09-HD
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
Số: ...........
Nợ: ...........
Có:............
Họ và tên người thuê: .................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):.............................................................................................
Đã thuê những công việc sau để:................................ tại địa điểm: ....................
từ ngày ............. đến ngày.....................................

Số TT
Họ và tên người được thuê
Địa chỉ hoặc số CMT
Nội dung hoặc tên công việc thuê
Số công hoặc khối lượng công việc đã làm
Đơn giá thanh toán
Thành tiền
Tiền thuế khấu trừ
Số tiền còn lại được nhận
Ký nhận

A
B
C
D
1
2
3
4
5
E
Cộng
X
X
X
XX


Đề nghị ........................... cho thanh thanh toán số
 
Gửi ý kiến