Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẫu giấy đi đường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:00' 05-09-2009
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 1121
Số lượt thích: 0 người
ĐƠN VỊ : ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số : C 07 - H
BỘ PHẬN : ……………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : …………

Cấp cho : …………………………………………………………………………
Chức vụ : …………………………………………………………………………
Được cử đi công tác tại : …………………………………………………………
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ……… ngày ……. tháng ……. năm …….
Từ ngày …… tháng …… năm ………… đến ngày …… tháng …… năm ……….…
Ngày ..…… tháng …..… năm ……...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Tiền ứng trước
Lương ………………...…….. đ.
Công tác phí ……………….. đ.
Cộng ………………………... đ.

Nơi đi và nơi đến
Ngày giờ
Phương tiện sử dụng
Độ dài chặng đường
Thời gian lưu trú
Lý do lưu trú
Chứng nhận của cơ quan (kí tên, đóng dấu)

Trên đường đi
Ở
nơi đếnA
1
B
2
3
4
C
D


Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..

Nơi đi …………..
Nơi đến ………..- Vé người ……………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ
………..……………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ
………..……………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ
- Vé trọ ...…….………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ

1. Phụ cấp đi đường : Cộng …………………………. đồng.
2. Phụ cấp công tác phí
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Tổng cộng ……………………………... đồng.

Duyệt Duyệt
……………………… Số tiền được
……………………… thanh toán
là …………………


NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, TÀI VỤ
(Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) 
Gửi ý kiến