Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuong trinh Hoi nghi CBCC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thanh Tâm
Ngày gửi: 10h:09' 01-09-2009
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
*******
           
1. Nghi thức:
- chào cờ (hát quốc ca);
- Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo thành phần số lượng cán bộ công chức có mặt, vắng.
- Đề cử đoàn chủ tịch (nếu có từ 30 CBCC trở lên: Hiệu trưởng, chủ tịch CĐCS, bí thư chi bộ, GV tiêu biểu) hoặc chủ toạ (Hiệu trưởng).

2. Nội dung hội nghị:
2.1. Khai mạc hoặc phát biểu của lãnh đạo chi bộ (nếu có);
2.2. Chủ trì hội nghị thông qua nội dung, chương trình hội nghị;
2.3. Phần báo cáo: (Tùy theo đơn vị có thể phân công các đồng chí chủ trì hội nghị (Chủ tịch đoàn) báo cáo và sắp xếp chương trình hội nghị theo thứ tự hợp lý, nhưng phải đảm bảo đủ các nội dung quy định dưới đây):
- Thủ trưởng cơ quan báo cáo:
+ Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước, phương hướng nhiệm vụ năm học mới.
+ Báo cáo tình hình thực hiện QCDC, thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học trước và phương hướng nhiệm vụ năm học sau;
+ Báo cáo cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; sửa đổi nội quy cơ quan, quy chế làm việc, quy chế phối hợp và các quy chế khác (nếu có);
+ Tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với CB.GV.CNV; phương hướng thực hiện chế độ, chính sách đối với CB.GV.CNV năm sau;
- Chủ tịch công đoàn báo cáo:
+ Báo cáo kết quả Hội nghị CBCC ở các tổ và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, hiến kế (nếu có) của cán bộ, công nhân viên các tổ để Thủ trưởng trả lời trước Hội nghị.
+ Tình hình cải thiện và nâng cao đời sống CB.GV.CNV;
- Thành viên chủ trì hội nghị (hoặc Thủ trưởng cơ quan, hoặc người phụ trách chính công việc này): Báo cáo công khai việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, quỹ phúc lợi, quỹ tự có của cơ quan năm học qua. Thông qua dự thảo quy chế thu chi và phương án thu chi, sử dụng kinh phí ngân sách, quỹ phúc lợi, quỹ tự có trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và tài chính công đoàn năm học mới.
- Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học cũ và phương hướng nhiệm vụ năm học mới.   
2.4. Thảo luận của Hội nghị về các báo cáo trên;
- Tóm tắt các ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung;
- Trả lời các kiến nghị đề xuất của CB.GV.CNV, các tổ trực thuộc và hướng giải quyết các kiến nghị đó.
2.5. Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu có).
2.6. Chủ tịch công đoàn báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua, tuyên dương khen thưởng, báo cáo kết quả đăng ký thi đua của đơn vị, tập thể, cá nhân thuộc chính quyền và đoàn thể và phát động phong trào thi đua mới.
2.7. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên dự hội (nếu có).
2.8. Đáp từ của Thủ trưởng cơ quan;
2.9. Thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC;

3. Bế mạc hội nghị.

 
Gửi ý kiến