Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiện ích cho giáo viên chủ nhiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Nguyễn Thanh Hải
Ngày gửi: 17h:05' 29-08-2009
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người

Tr­êng THCS NËm lµnh Líp: 7B p 8B
B¶ng chÊm C«ng th¸ng ……….. N¨m 2008
STT Hä vµ tªn ChÊm C«ng ®i häc Lao ®éng H§ kh¸c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngµy nghØ B1 B2 B3 TS TS
TS P K
1 Bµn thÞ chµy
2 Hoµng tßn chµy
3 Bµn tßn ch¹n
4 ®Æng thÞ chiÖp
5 Triệu Thị Diện
6 TriÖu thÞ cßi b
7 TriÖu thÞ diÖn
8 TriÖu thÞ diÕt
9 Bµn tßn kh¸ch
10 Lý tßn kh¸ch
11 TriÖu thÞ kh¸ch a
12 TriÖu thÞ kh¸ch b
13 TriÖu tßn khÐ
14 Lý thÞ lai
15 TriÖu thÞ lai
16 TriÖu tßn liÒu
17 Bµn tßn liÒu a
18 Bµn tßn liÒu b
19 ®Æng thÞ lý
20 Hoµn thÞ lÝu
21 Phïng tßn lÝu
22 Lý thÞ mÊy
23 TriÖu thÞ mÊy
24 TriÖu thÞ môi
25 Lý V¨n NhÊt
26 Bµn Tßn NhÞ
27 TriÖu tßn phÊy
28 Lý tßn phÊy
29 ®Æng thÞ phin
30 Lý v¨n ph­îng
31 TriÖu tßn sªn
32 TriÖu tßn só
33 Bµn tßn sÕnh a
34 Bµn tßn sÕnh b
35 Lý thÞ thim
36 Hê a tÒnh
37 Bµn thÞ vÆng
38 Lý tßn yÕt

Tæng céng
 
Gửi ý kiến