Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tập huấn chuẩn kiến thức - kỹ năng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Minh
Ngày gửi: 10h:07' 14-08-2009
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /PGD&ĐT Quảng Điền, ngày tháng 7 năm 2009
V/v triển khai mở lớp tập huấn về
Hướng dẫn Chuẩn kiến thức-kỹ
năng các môn học ở tiểu học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu học, Phòng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lí và các giáo viên của các trường tiểu học với các yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần đại biểu:
Mỗi trường tiểu học cử:
+ 02 cán bộ quản lí.
+ 08 giáo viên (trong đó: 05 giáo viên 1/1; 03 giáo viên giảng dạy môn Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc)

2. Thời gian và địa điểm:
a/ Thời gian: Từ ngày 10 - 14 tháng 8 năm 2009.
b/ Địa điểm tập huấn: Tại trường tiểu học số 1 Thị trấn Sịa.
c/ Lịch tập huấn cụ thể như sau:

Ngày
Buổi
Lớp số 1
Lớp số 2
Lớp số 3


10/8/2009
Sáng
TC-KT
Lịch sử
Khoa học


Chiều
Khoa học
TC-KT
Toán


11/8/2009
Sáng
Lịch sử
Tiếng Việt
Địa lí


Chiều
Toán
Địa lí
TC-KT


12/8/2009
Sáng
Địa lí
TN&XH
Đạo đức


Chiều
TN&XH
Khoa học
Lịch sử


13/8/2009
Sáng
Đạo đức
Toán
Tiếng Việt


Chiều
Tiếng Việt
Đạo đức
TN&XH


14/08/2009
Sáng
Thể dục
Âm nhạc
Mĩ thuật


Chiều
Tổng kết

*Lớp số 1 gồm các đơn vị: TH số 1,2,3 Quảng Phú; TH số 1,2 Quảng Vinh; TH số 1,2 Quảng Công; TH số 1 Quảng Lợi.
*Lớp số 2 gồm các đơn vị: TH số 1,2 Thị Trấn Sịa; TH số 1,2 Quảng Thọ; TH số 1,2,3 Quảng Thành; TH số 2 Quảng Lợi.
* Lớp số 3 gồm các đơn vị: TH số 1,2 Quảng Phước; TH số 1,2 Quảng An; TH số 1,2 Ngạn; TH Quảng Thái.
*Riêng môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, mỗi trường cử 01 giáo viên/ môn.

3. Chuẩn bị của đại biểu:
Đại biểu tham dự cần mang theo sách giáo khoa, sách giáo viên và tài liệu Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng của các lớp.

4. Thành phần báo cáo viên các lớp tập huấn: (Có danh sách đính kèm)
- Họp đội ngũ Báo cáo viên: Lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2009, tại hội trường phòng giáo dục.
- Báo cáo viên nộp bài giảng: Lúc 8 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2009, tại bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục.
- Thời gian báo cáo của Báo cáo viên lên lớp: Từ ngày 10/8/2009 đến 14/8/2009.
Đề nghị các trường tạo điều kiện cho các báo cáo viên tham dự đầy đủ các thời điểm nêu trên.

Nhận được công văn này, Phòng giáo dục yêu cầu trường tiểu học số 1 Thị trấn Sịa, các đồng chí Hiệu trưởng của các trường tiểu học và các đại biểu tham dự lớp tập huấn theo đúng các yêu cầu quy định đã nêu trên.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
-Như trên.
-Phòng GDTH-SGD.
-Lưu VT, CMTH

PHAN VĂN HƯNGDANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN CỦA CÁC LỚP TẬP HUẤN VỀ HƯỚNG DẪN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BẬC TIỂU HỌC.
(Kèm theo công văn số: PGD&ĐT ngày tháng 7 năm 2009 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền về việc triển khai mở lớp tập huấn các môn bậc tiểu học)

TT
Họ và tên
Đơn vị
Chức vụ
Làm
nhiệm vụ
Môn

1
Nguyễn Quý
TH số 1 Q.Phước
Hiệu trưởng
Tổ trưởng
TViệt

2
Hoàng Thị Hà
TH số 2 Q.Vinh
Hiệu trưởng
Thành viên
TViệt

3
Nguyễn Văn Soạn
TH số 2 Q.Lợi
Hiệu trưởng
Tổ trưởng
Toán

4
 
Gửi ý kiến