Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sơ yếu lí lịch học sinh (Chi tiết hay)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Trần Hoàng Phúc
Ngày gửi: 19h:23' 13-08-2009
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 1270
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH
LỚP : ………….. – Năm học : ………………….

HỌ VÀ TÊN (Chữ in) : ................................................
Giới tinh : ( Nam ( Nữ
Sinh : Ngày.............tháng...............năm........................
NƠI SINH (Chữ in – tên Tỉnh hay Thành phố) : ............................................
Đoàn viên : ( Đoàn viên. ( Chưa là đoàn viên. ( Từng là BCS lớp.
DÂN TỘC (Chữ in) : ...................... Nếu là dân tộc thiểu số chọn : (
ĐỊA CHỈ (Nơi ở hiện tại – Chữ in) : Nếu có hộ khẩu trong quận chọn : (
.........................................................................................................................
HỌ TÊN CHA (Chữ in – nếu mất ghi MẤT) : ...............................................
NGHỀ NGHIỆP CỦA CHA : ........................................................................
HỌ TÊN MẸ (Chữ in – nếu mất ghi MẤT): ..................................................
NGHỀ NGHIỆP CỦA MẸ..............................................................................
Kết quả năm học trước : (Ghi tắt bằng chữ in : G – K – Tb – Y).
HỌC LỰC : ...........................................................................................
HẠNH KIỂM : ......................................................................................
LÀ HỌC SINH LƯU BAN ĐÁNH DẤU VÀO : (
ĐIỆN THOẠI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP : (Không có ghi 0)
Cố định : ................................................................................................
Di động : ...............................................................................................
(Học sinh phải đảm bảo tính chính xác của mục 11 và cam đoan phải liên lạc được. Học sinh cố tình ghi sai hoặc không ghi sẽ được coi như bất hợp tác với nhà trường).
Hoàn cảnh gia đình : Chọn các trường hợp sau :
( Con thương binh, liệt sĩ ( Hộ cần miễn giảm ( Bình thường
Em cam đoan những điều viết như trên là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tân Phú, ngày ........... tháng ............ năm ....................
Người viết
 
Gửi ý kiến