Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:21' 11-06-2009
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 4052
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Thế nào là bình đẳng giới ? Mục tiêu của bình đẳng giới là gì ?
1.1. Theo khoản 3, Điều 5 Luật Bình đẳng giới: Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình. Nam và nữ có quyền thụ hưởng như nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình.
1.2. Theo Điều 4, Luật Bình đẳng giới: Mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Câu 2 : Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới như thế nào?
Điều 7, Luật Bình đẳng giới quy định chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới :
1. Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển.
2. Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo điều kiện để nam, nữ chia sẻ công việc gia đình.
3. Áp dụng những biện pháp thích hợp để xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu cản trở thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
4. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.
5. Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế ? xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những điều kiện cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương mà chỉ số phát triển giới thấp hơn mức trung bình của cả nước.
Câu 3: Những hành vi nào vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình ?
Điều 10, Luật Bình đẳng giới quy định các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới.
2. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.
3. Bạo lực trên cơ sở giới.
4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.
Câu 4: Trách nhiệm của gia đình và công dân trong việc thực hiện bình đẳng giới như thế nào ?
4.1. Điều 33, Luật Bình đẳng giới quy định trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới :
1. Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới.
2. Giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình.
3. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn.
4. Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác.
4.1. Điều 34, Luật Bình đẳng giới quy định trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện bình đẳng giới :
Công dân nam, nữ có trách nhiệm sau đây:
1. Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới;
2. Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới;
3. Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới;
4. Giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân.
Câu 5: Thế nào là bạo lực gia đình ? Bạo lực gia đình bao gồm những hành vi nào?
5.1. Theo khoản 2, Điều 1, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì : Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
5.2. Khoản 1, Điều 2, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình bao gồm những hành vi:
1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại
No_avatar
cám ¬on ban nhieu nhe
No_avatar
Cám ơn bạn nhiều nhiều Cười
No_avatar

CAM ON BAI VIET

 

No_avatar
Cảm ơn
No_avatar
TuyệtCám ơn nhiều !
No_avatar

Cám ơn bạn rất nhiều!

 

No_avatarf

cảm ơn bạn rất nhiều!

 

No_avatar
zeeeeeeeeeeeeeeê
No_avatar
Cum on
No_avatar

thanks

 

 
Gửi ý kiến