Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HỒ SƠ GIỎI VIỆC TRƯỜNG ĐẢM VIỆC NHÀ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Quân
Ngày gửi: 20h:37' 08-06-2009
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 1738
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/ TT- CĐCS Lãng Sơn, ngày 2 tháng 6 năm 2009
Tờ trình
Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích
Trong phong trào thi đua: “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
Giai đoạn 2005 - 2009
Công đoàn cơ sở trờng Tiểu học Lãng Sơn - Yên Dũng

Kính gửi : - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng!
Công đoàn Giáo dục huyện Yên Dũng !

Với sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện và Công đoàn Giáo dục huyện Yên Dũng; bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CNVC- lao động trong toàn trường; trong 5 năm vừa qua( từ 2005- 2009 ) CĐCS Tiểu học Lãng Sơn đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc; đã có tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
Vậy CĐCS Tiểu học Lãng Sơn lập tờ trình đề nghị LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục huyện Yên Dũng ; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Yên Dũng quan tâm xem xét công nhận, đề nghị và khen – Thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cụ thể như sau:
+ Tập thể: Không.
+ Cá nhân:
- Đề nghị CĐGD tỉnh Bắc Giang khen 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. ( có danh sách kèm theo ).
- Đề nghị Công đoàn Giáo dục huyện Yên Dũng khen 04 cá nhân đạt thành tích ( có danh sác kèm theo ).
Công đoàn cơ sở Tiểu học Lãng Sơn đề nghị LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục huyện Yên Dũng, Hội đồng Thi đua - Khen thởng huyện Yên Dũng quan tâm xem xét, công nhận và đề nghị các cấp công nhận và khen thưởng tập thể, cá nhân theo tờ trình đề nghị.

Công đoàn cơ sở Tiểu học Lãng Sơn xin trân trọng cảm ơn !

T/M công đoàn cơ sở
Chủ tịch
Hà Văn Quân


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ BC- CĐCS Lãng Sơn, ngày 2 tháng 6 năm 2009

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua
“ Giỏi việc trường, đảm việc nhà ” giai đoạn: 2005 - 2009
Công đoàn cơ sở: Tiểu học Lãng Sơn

- Căn cứ vào công văn số:…./ HD- CĐ ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Công đoàn Giáo dục Yên Dũng về việc hướng đẫn tổng kết 5 năm ( 2005- 2009 ) phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, giáo viên, lao động ngành giáo dục.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của công đoàn, của Ban nữ công Công đoàn cơ sở Tiểu học Lãng Sơn.
Công đoàn cơ sở Tiểu học Lãng Sơn tổng kết phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2005- 2009 như sau:
I. Thành tích đạt được:
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực cho nữ CNVC- lao động. Trong 5 năm đã vận động được 15 lư
No_avatar
anh Quan oi neu co gi moi thi online nhe
No_avatar
anh Quan gui cho em mau thanh tich ca nhan "GVT,DVN"
 
Gửi ý kiến