Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM 2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: TRẦN ĐỨC ANH
Ngày gửi: 16h:01' 16-05-2021
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 3414
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 03
UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS
TẢ SỬ CHOÓNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm 2021

- Họ và tên: Trần Anh Tuấn
- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên TH hạng III mã số V.07.03.08 Bậc 4, Hệ số lương: 3,03
- Đơn vị công tác: Trường PTDTBT TH&THCS Tả Sử Choóng
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng:
Bản thân tôi luôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;
Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;
Luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; Luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và chính sách tại địa phương.
Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng đầy đủ, tích cực.
2. Đạo đức, lối sống:
Bản thân luôn luôn thực hiện và học tập làm theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;
Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; tác phong nhanh nhẹn, mẫu mực
Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh; hòa nhã với đồng nghiệp
Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
Có mối quan hệ tốt với nhân dân, học sinh cùng gia đình thực hiện tốt các quy định của nhà nước và địa phương nơi cư trú.
3. Tác phong, lề lối làm việc:
Bản thân luôn luôn có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;
Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;
Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức;
Thực hiện tốt các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
Luôn thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định khi được yêu cầu
Thường xuyên báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):
Trong năm học 2020 - 2021 được sự phân công của BGH. Giao nhiệm vụ cho tôi chủ nhiệm lớp 5B, sĩ số lớp là 22 học sinh. Trong đó có 9 nam và 13 nữ, dân tộc 100%. Đến cuối năm, sĩ số duy trì 22/22 em đạt 100%, kết quả lớp tôi chủ nhiệm có: 22/22 em được đánh giá là hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục và đạt về 3 năng lực và 4 phẩm chất, có 22/22 em được đánh giá là hoàn thành chương trình lớp học, được xét HTCTTH 22/22 em đạt 100%. Có 07 em được Hiệu trưởng tặng Giấy khen trong đó: 03 em được khen HS có thành tích vượt trội về năng lực: Tự phục vụ, tự quản; 04 em được khen có thành tích vượt trội về phẩm chất: Chăm học, chăm làm.
Trong thời gian giảng dạy tôi luôn luôn xác định rõ nhiệm vụ giáo dục là trọng tâm công việc của mình, đến cuối năm học số học sinh được công nhận HTCTTH là 22/
 
Gửi ý kiến