Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Lực
Ngày gửi: 05h:04' 10-05-2019
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 975
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG TH MINH THUẬN 1
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcMinh Thuận, ngày 09 tháng 5 năm 2019


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Công tác Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân
Năm học 2018-2019

- Họ và tên giáo viên: Trương Văn Lực - Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1982
- Năm vào ngành: 2001 - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tiểu học.
- Nhiệm vụ được phân công: Tổ trưởng khối 2&3, GVCN lớp: 3/1

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH ngày 10/9/2018 của Trường tiểu học Minh Thuận 1 về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2018 - 2019;
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân, nay tôi trình bày công tác bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2018 - 2019 như sau:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII:
+ Nghị quyết số 26-NQ/TW: Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
+ Nghị quyết số 27-NQ/TW: Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
+ Nghị quyết số 28-NQ/TW: Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII:
Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
THÔNG TƯ CỦA BỘ GD&ĐT:
+ Thông tư số 14/2018: TT-BGDĐT, ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
+ Thông tư số 20/2018: TT-BGDĐT, ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động quản lý, dạy học và giáo dục.
+ Thông qua các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các Thông tư của Bộ GD&ĐT: bản thân biết được các chính sách của Đảng và nhà nước ta về xây dựng đội ngủ cán bộ các cấp, cải cách tiền lương, cải cách bảo hiểm xã hội. Từ đó áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày, để tự rèn luyện kiến thức cho bản thân, nâng cao trình độ, tay nghề trong dạy học. Biết được cách đánh giá bản thân và đồng nghiệp sau một năm công tác.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
CÁC CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC, DẠY HỌC:
+ Bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ trưởng chuyên môn trong trường tiểu học.
+ Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường, liên kết hợp tác quốc tế.
+ Một số phương pháp dạy học ở tiểu học.
+ Nâng cao năng lực dạy học đọc hiểu cho giáo viên tiểu học.
+ Những định hướng đổi mới chương trình tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông.
+ Nâng cao năng lực phương pháp dạy học tích cực.
+ Dạy học cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn toán và tiếng việt.
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động quản lý, dạy học và giáo dục:
+ Thông qua các chuyên đề bản thân vận dụng được các phương pháp trong dạy học các môn học ở tiểu học. quy trình dạy toán, tiếng việt, dạy học phân hóa các đối tượng học sinh, kĩ thuật đặt câu hỏi, phương pháp dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học.
+ Định hướng dổi mới chương trình tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông: một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa, mỗi tỉnh chọn 1 bộ sách cho phù hợp. Cách đổi mới đánh giá học sinh, cách tổ chức lớp học, các kĩ thuật dạy học, cách dạy cho những học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3)
2.1.Module: TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
Nhận thức:
Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho
 
Gửi ý kiến