Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cáo trường học thân thiện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Út (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:10' 18-05-2009
Dung lượng: 149.0 KB
Số lượt tải: 2997
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HOÀ TÂN 1 Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

Số :.... - BC/HT 1 Hoà Tân, ngày ... tháng 4 năm 2009

BÁO CÁO
Kết quả chỉ đạo và thực hiện phong trào
“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
năm học 2008-2009


- Thực hiện Kế hoạch số 225 /KH-BCĐ ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ban chỉ đạo huyện Châu Thành về việc triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường phổ thông huyện Châu Thành năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013;
- Thực hiện Thông báo số 113/ PGD.THCS ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về việc Thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
- Qua một năm học Ban chỉ đạo nhà trường nổ lực tổ chức, triển khai và thực hiện đã đạt dược một số nội dung cơ bản như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI:
- Nhà trường đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 40/CT- BGD& ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 và Kế hoạch số 225 /KH-BCĐ ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ban chỉ đạo huyện Châu Thành về việc triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường phổ thông huyện Châu Thành năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013;
- Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường do Hiệu trưởng quyết định, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của trường nhằm thực hiện từng nội dung và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2008 – 2009. Chú trọng đến điều kiện đặc thù của nhà trường, không quá tải, có sự tham gia của tổ chức Đoàn - Đội. Hiệu trưởng phân công cụ thể cho thành viên ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp trong các hoạt động của phong trào.
- Phát động phong trào thi đua” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong tiết sinh hoạt trước cờ vào trung tuần tháng 10 năm 2008.
- Tiếp tục thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường” (Số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT) trong đó cụ thể hoá qui tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường.
- Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng các tiêu chí trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh học sinh vào phiên họp phụ huynh học sinh đầu năm để phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường tham gia xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:
Thuận lợi:
- Đội ngũ cán bộ - giáo viên đa số đã đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiệt tâm trong công tác giảng dạy, tinh thần tự giác cao.
Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác dạy và học.
- Phụ huynh học sinh có quan tâm đến việc học tập của con em. Từ đó, phong trào xã hội hóa giáo dục được giữ vững qua nhiều năm.
2. Khó khăn:
- Do thiếu phòng học và đất đai nên trước đây vấn đề xây dựng phòng ốc không theo qui hoạch. Từ đó, cảnh quang nhà trường hiện nay cần phải có thời gian để chấn chỉnh (trong đó có phần ranh đất giữa nhà trường và nhân dân xung quanh chưa được rõ ràng).
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
- Có sự quyết tâm của Hiệu trưởng và sự đồng thuận của mọi thành viên trong nhà trường trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .
- Tham mưu để có sự ủng hộ và quan tâm của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của các lực lượng xã hội khác.
- Kế hoạch hành động triển khai phong trào gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Kế hoạch năm học, với các mục tiêu cụ thể, giải pháp khả thi.
- Tổ chức để đảm bảo hài hòa giữa các hoạt động học tập, vui chơi và chăm sóc các di tích lịch sử địa phương.
- Phát huy tốt vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
Gửi ý kiến