Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm Đảng Viên (2017-2018)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tiểu Ngọc Thúy
Ngày gửi: 21h:21' 27-10-2017
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 11746
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA TRUNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ Trường THCS Nghĩa Trung
Nghĩa Trung, ngày 24.tháng10 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: Trương Thị Tiểu Phong
Ngày sinh: 13/11//1988
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ trưởng tổ khoa học xã hội
Địa chỉ công tác: Trường THCS Nghĩa Trung- Nghĩa Đàn- Nghệ An
Chi bộ: Trường THCS Nghĩa Trung
I - NHỮNG ƯU ĐIỂM
1- Về tư tưởng chính trị
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. - Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,  chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Đã thực hiện đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện: - Cần cù trong công việc, thực hiện hiệu quả mọi công việc được giao. - Biết tiết kiệm của công tại cơ quan cũng như tại gia đình, không tiêu xài xa hoa lãng phí. Sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan. - Liêm khiết trong công tác, không nhũng nhiễu, không tham ô, hối lộ.  - Lối sống chính trực, biết bảo vệ lẽ phải, chấp hành pháp luật của nhà nước. Không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. -Thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở. Giải quyết công việc công bằng, chính xác, vô tư. - Gương mẫu trong công việc, tận tụy với công việc được giao. - Góp phần thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, xây dựng môi trường đạo đức trong sáng. - Vận động gia đình thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Trong công việc luôn nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, biết tự chỉ trích để tiến bộ. - Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. - Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Với nhiệm vụ là giáo viên: Luôn luôn học tập để có thêm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và ôn luyện học sinh giỏi. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thường xuyên thay đổi phương pháp dạy học, học tập nghiêm túc các khóa chuyên đề và bồi dưỡng thường xuyên.  - Với nhiệm vụ là Tổ trưởng tổ KH&XH: Chấp hành tốt quy chế của Tổ. Hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách của tổ. Thường xuyên đôn đốc các nhân viên trong tổ thực hiện tốt ngày giờ công lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-  Thường xuyên sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng qui định. Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác
4 – Về tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo. Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành. - Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức
 
Gửi ý kiến