Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Dự thảo KHGD năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sĩ
Ngày gửi: 12h:43' 12-09-2017
Dung lượng: 78.1 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT VŨNG LIÊM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LƯU VĂN MÓT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./KH-THCS Quới Thiện,ngày 09 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2017 – 2018.


Phần I
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học 2016– 2017:
I.Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học vừa qua (2016-2017).
1.Các chỉ số đạt được của năm học: 2016- 2017
a)Về phát triển số lượng và chất lượng chung:
- Chất lượng 2 mặt giáo dục đạt được cuối năm 2016 - 2017
LỚP
SỐ
LỚP
SỐ
HS
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM
GIỎI
KHÁ
TB
YẾU
KÉM
TỐT
KHÁ
TB
YẾU

6
4
103
22
21.3%
44
42.7%
28
27.3%
9
8.7%
0

83
80.6%
20
19.4%
0

0


7
3
107
31
28.9%
41
38.3%
32
29.8%
3
2.8%
0

76
71.1%
31
28.9%
0

0


8
4
123
37
30.1%
46
37.4%
35
28.4%
5
4.1
0

102
82.95%
20
16.25
1
0.8
0


9
4
116
15
12.9%
48
41.4%
53
45.7%
0
0
0

110
94.8%
6
5.2%
0

0


TT
15
449
105
22.38%
179
39.8%
148
32.97%
17
3.78%
0

371
82.83%
77
17.15%
1
0.2
- Xét tốt nghiệp THCS: Đỗ TN: 116 hs – Tỷ lệ 100 %
-Hiệu suất đào tạo: Bậc THCS niên khóa : 2013( 2017 đạt: %
- Số HSG cấp huyện là 11 HS
- Số học sinh giỏi Tỉnh: 0 HS
GV giỏi Tỉnh: mới : ( Không ) GV – Tổng cộng toàn trường : không
- Số học sinh lên lớp trong năm học: 432/ 449 HSTHCS đạt 96.21 %
- Số học sinh lên lớp sau thi lại là: (16/17) tỉ lệ %
-Về thi đua cuối năm: Có 5 GV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở,
31 GV lao động Tiên tiến :
b) Những hạn chế – tồn tại chính của năm học qua:
-Tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao: tỷ lệ bỏ học là : 454/449 = 1.11 %
- HS có HK Khá-Tốt là : 448/449 đạt 99.8 %
-Việc xử lý học sinh vi phạm nội qui còn nặng về hành chính , cần giáo dục học sinh theo hướng kỷ luật tích cực ở học sinh
-Khâu giảng dạy của giáo viên có thực hiện đổi mới GDPT nhưng còn chậm nên chưa kích thích tư duy học sinh, việc học của các em còn nhiều thụ động,chưa có biện pháp tích cực để học sinh tự học ,tự rèn ở nhà.
-Ngoài việc dạy và học, việc kích thích học sinh học tập, nghiên cứu qua các loại hình ngoài giờ học còn nghèo nàn, chưa lôi cuốn học sinh nghiên cứu thêm để mở rộng kiến thức.
-Việc phối hợp để giáo dục học sinh ở 3 môi trường: nhà trường, gia đình , xã hội còn hạn chế, chưa thường xuyên.
- Thiếu các phòng chức năng nên việc kích thích học sinh học tập luôn hạn chế ở các môn có thực hành thí nghiệm.
c)Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế:
*Khách quan:
- Đội ngũ giáo viên đủ để giảng dạy theo quy định có trên 30% số GV là mới vào ngành có nhiệt tình nhưng tính năng động sáng tạo của giáo viên còn hạn chế dẫn đến hạn chế thu hút học sinh học tập bộ môn.
- Đầu vào học sinh ngày càng yếu (do trường thuộc vùng sâu của Tỉnh, đời sống kinh tế xã hội còn thấp) nên rất khó khăn trong việc đưa chất lượng vươn lên.
- Cơ sở vật chất thiếu nên việc tổ chức nâng kém, thí nghiệm,
 
Gửi ý kiến