Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Chương
Ngày gửi: 22h:38' 10-09-2017
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG

Môn học: Giáo dục quốc phòng an ninh
Bài : Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Đối tượng: Học sinh khối lớp 10
Năm học : 2017 - 2018MỞ ĐẦU
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh góp phần giáo dục cho học sinh về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Căn cứ để biên soạn bài giảng : Sách giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10, NXB giáo dục Việt Nam tái bản lần 8 năm 2016.

Phần I
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH:
- Giúp học sinh hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của cha ông.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
B. YÊU CẦU
- Tự giác, tích cực trong tìm hiểu, nghiên cứu bài.
- Chủ động lắng nghe, ghi chép, thảo luân...
II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
I-Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
II-Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.
B. TRỌNG TÂM: Đi sâu, làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định nhiệm vụ của thanh niên, học sinh đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.
III. THỜI GIAN : Tổng số: 04 tiết
1. Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
2. Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước. (mục 1, 2 SGK)
3. Tiết 3: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước. (mục 3, 4 SGK)
4. Tiết 4: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước. (mục 5, 6 SGK)
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC: Lên lớp theo đội hình lớp học
B. PHƯƠNG PHÁP:
- Giáo viên: Vận dụng phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề.
- Học sinh: Nghiên cứu tài liệu SGK; nghe, quan sát, thảo luận, trả lời các câu hỏi; ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: phòng học
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
Giáo viên: Bài giảng; kế hoạch bài giảng, Bài giảng điện tử, máy tính, máy chiếu, tài liệu; Học sinh: Tài liệu, vở ghi.
V. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
Giáo viên: Bài giảng; kế hoạch bài giảng, tranh ảnh.
Phần II
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI: 05 phút
Nhận lớp, nắm quân số, phổ biến qui định lớp học, nêu tên bài và phổ biến ý định giảng bài
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI
Thứ tự, nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chấtGiảng viên
Học sinh


Hoạt động 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên.
+Vua Hùng chống Tần (Thánh Gióng đánh giặc Ân).
+Thục Phán (An Dương Vương ) chống Tần(Triệu Đà)(Thất bại( Bị PK phương bắc đô hộ.

- Các cuộc chiến tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
Các cuộc kháng chiến : Hai Bà Trưng (40-Nhà Hán-Mã Viện) → Bà Triệu(248-“Hán”-Đông Ngô) →Lí Bí (542-Nhà Lương) → Triệu Quang Phục (548-Nhà Lương) → Mai Thúc Loan(722-Nhà Đường) → Phùng Hưng(766-Nhà Đường) → Khúc Thừa Dụ (905-Nhà Đường) → Dương Đình Nghệ (931-Nhà Nam Hán) → Ngô Quyền (938-Nhà Nam Hán)
- Dân tộc ta yêu nước, yêu độc lập, tự do.
- Dân tộc Việt Nam anh hùng và tài thao lược quân sự
- Các cuộc chiến tranh giữ nước (
 
Gửi ý kiến