Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MO DUN 1-2-3-4 BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trường Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:49' 07-09-2017
Dung lượng: 450.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT TÂY NINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học: 2016 – 2017


Họ và tên giáo viên: Lê Trường Nhân Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1983 Năm vào ngành: 2005
Trình độ chuyên môn: Đại học
Tổ chuyên môn: Lý – Thể dục Môn dạy: Thể dục
Chức vụ: Bí thư đoàn trường
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Quản lý công tác đoàn trường, giàng dạy thể dục, quản trị VNPT, chấm điểm kiểm tra trắc nghiệm, nhập liệu thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Căn cứ kế hoạch số: 1238/KH-SGD&ĐT ngày 04/07/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 - 2017;
Thực hiện kế hoạch số: 206/KH-THPT NT, ngày 30 tháng 09 năm 2016 của trường THPT Nguyễn Trãi vể việc thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017, căn cứ kế hoạch đăng ký của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện BDTX của cá nhân năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện:
a) Thuận lợi:
- Bản thân luôn cố gắng, nổ lực học tập, tiếp thu những kinh nghiệm của những người đi trước để hoàn thành công việc.
- Dược sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của BGH trong việc tổ chức các hoạt động phong trào.
b) Khó khăn:
- Bản thân phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc nên đôi khi các công việc thực hiện không như mong đợi.
- Thời gian và kính phí để tổ chức các hoạt động đoàn thể còn hạn hẹp, chưa tổ chức được nhiều hoạt động lớn sôi nổi.

2. Kết quả thực hiện các nội dung:
a) Nội dung 1:
- Thời gian bắt đầu thực hiện: 01/8/2016
- Thời gian hoàn thành: 03/08/206
- Kết quả vận dụng:
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
1- Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
2- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011–2015; và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016–2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ huyện.
3- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
4- Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5- Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016.
Điểm: 9
+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
- Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Bản thân không phai nhạt lý tưởng cách mạng, luôn tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu trong công tác, không né tránh trách nhiệm, tận tâm tận tụy trong công việc.
- Sống vì nhân dân, vì người nghèo, không thực dụng, cơ hội, vụ lợi.
- Không bệnh thành tích, không háo danh, phô trương.
- Không: tham ô, tham
 
Gửi ý kiến