Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Khắc Khuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:36' 10-06-2017
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 10/8/2015
Ngày dạy: 18/8/2015
Tuần : 1 Tiết : 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM

I/ Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức
Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã được học ở lớp 8.
Rèn luyện cho HS kỹ năng lập CTHH, viết và cân bằng PTPƯ.
Luyện tập cho HS cách tính theo CTHH và theo PTHH.
Ôn lại các khái niệm về dd, độ tan, nồng độ dd và các kỹ năng làm các bài tập về nồng độ dd.
Kỹ năng
- Rèn luyện cho HS kỹ năng lập CTHH, viết và cân bằng PTPƯ.
- Luyện tập cho HS cách tính theo CTHH và theo PTHH.
Thái độ
Giúp HS yêu thích môn Hóa học
II/ Chuẩn bị
GV: Soạn giáo án, hệ thống bài tập, câu hỏi.
HS: Ôn tập lại các kiến thức ở lớp 8.
III/ Phương pháp
Đàm thoại tái hiện, làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm.
IV/ Tiến trình giảng dạy
Ổn định.
KTBC
Bài mới.
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung bài học

 Hoạt động 1
GV: Cho các hợp chất sau:CuO, Na2O, K2O,CO2, P2O5 …..
? Hãy cho biết thành phần của các hợp chất oxit?
HS: Gồm 2 thành phần: Ntố và oxi
? Vậy oxit là gì?
HS:Oxit là hợp chất gồm 2 Ntố, trong đó có 1 ntố là oxi.
Hoạt động 2
- Cho các axít sau: H2SO4, HCl, H2CO3, HBr……
? Hãy cho biết thành phần của các hợp chất axit?
HS: Gồm 2 thành phần: Hyđrô và gốc axit.
? Vậy thế nào là hợp chất axit?
HS: Axít là hợp chất gồm 1 hay nhiều ntử hyđrô liên
Kết với gốc axit.
Hoạt động 3
-Cho các hợp chất sau: NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3….
? Hãy cho biết thành phần phân tử của hợp chất bazơ?
HS: Gồm 2 thành phần: Kim loại và nhóm hyđrôxit.
? Vậy thế nào là hợp chất bazơ?
HS:Bazơ là hợp chất gồm 1 hay nhiều ntử kim loại liên
Kết với nhóm hyđrôxit( OH)
Hoạt động 4
-Cho các hợp chất: NaCl, CuCl2, Na2SO4, K2SO4…..
? Hãy cho biết thành phần phân tử của hợp chất muối
HS: Gồm 2 thành phần: Kim loại và gốc axit.
? Thế nào là hợp chất muối?
HS: Muối là hợp chất mà thành phần gồm ntử kim loại
Liên kết với gốc axit

Hoạt động 5
? Hãy nhắc lại qui tắc về hóa trị?
HS: Trong hợp chất 2 nguyên tố, tích của chỉ số và hóa
Trị của nguyên tố này sẽ bằng tích của chỉ số và hóa
Trị của nguyên tố kia.
a.x= b.y
a,b: hóa trị của n tố
x,y : Chỉ số n tử của n tố.
Hoạt động 6
GV: nhắc lại các bước lập PTHH ?
HS: - Viết CTHH của các chất tham gia và tạo thành
Chọn hệ số sao cho số n tử của mỗi n tố ở 2 vế
Bằng nhau.

I/ Oxít: Oxit là hợp chất gồm 2 Ntố,
trong đó có 1 ntố là oxi.
VD: CuO, Na2O, K2O,CO2….II/Axit: làhợp chất gồm 1 hay nhiều
ntử hyđrô liên Kết với gốc axit.
VD: H2SO4, HCl, H2CO3, HBr……
III/ Bazơ:Là hợp chất gồm 1 hay nhiều
ntử kim loại liên Kết với nhóm hyđrôxit
( OH)
VD: NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3….
IV/ Muối: là hợp chất mà thành phần gồm ntử kim loại liên kết với gốc axit.
VD: NaCl, CuCl2, Na2SO4, K2SO4…..

V/ Lập công thức hợp chất 2 Ntố:
-Áp dụng qui tắc về hóa trị 2 n tố
a.x= b.y
a,b: hóa trị của n tố
x,y : Chỉ số n tử của n tố


VI/ Lập PTHH:
VD: Lập PTHH của phản ứng sau:
Kẻm+axitclohyđrí(kẻmclorua+hyđrô
Zn (r ) +2 HCl(dd) ( ZnCl2 (dd) + H2 (k)

V. Củng cố:


Cho các hợp chất sau: CuO, Na2SO4, HCl, CO2, H3PO4…..Hãy cho biết hợp
 
Gửi ý kiến