Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ninh
Ngày gửi: 07h:43' 20-03-2017
Dung lượng: 109.9 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người


Unit 14
Part B
Period 90
MAKING PLANS
FREE TIME PLANS
B456

I. Objectives:
The students continue practicing with the near future.
They keep talking about free time plans
II. Language content:
Vocabulary.
bring take a photo camera
Grammar:
The near future
Skills
Listening, reading, speaking and writing
III. Techniques
Picture drill, pairwork, groupwork
IV. Teaching aids:
sub board, cassette
V. Procedures:

Method
Content

B4: Answer – write the answers
T asks “What is Ba going to do on the weekend?”
Sts answer.
T : “How about you?”
Sts: read the question first .
Then they write the answers begin with:
On Saturday morning, I’m ………………
Sts: work in pairs.
Some pairs read aloud before the class.
T: corrects their mistakes if any.
Sts: write the answers in their exercise bookOn Saturday moring, I’m going to do my homework.
On Saturday afternoon, I’m going to go to school.
On Saturday everning, I’m going to watch T.V

B5: Listen and read:
T: Now we’ll listen to a passage and we can know what Minh and his friends are going to do
T: plays the tape.
Sts: listen to the tape twice.
Sts: pick out the new words.
T: explains them to Sts.
Sts: practice reading
Some students read it before the class.
T: now ask and answer.
Sts: read the example.
Sts: work in pairs asking and answering
Some pairs ask and answer the questions
before the class.
T corrects them to the Sts.Then they write them down in their exercise book.What is Nam going to do?
He’s going to bring his camera.
What is Tuan going to do?
He’s going to bring some food.
What is Minh going to do?
He’s going to bring some drinks

B6: listen – Match the names with the right pictures.
T: What are their names?
Sts: give their names and T introduces the lesson.
T: asks sts to look at the pictures and write the names of the things in the pictures.
T: plays the tape.
Sts: listen to the first time.
T: asks sts to listen again and put the names of the five girls in the right position.
Sts: listen again and match.
Sts: work in pairs checking their answers.
Five students go to the board and match.
T: give the correct answers.
T asks Sts to read the example in the book.
Then Sts write sentences about the five girls.
T corrects them to the Sts.Keys:
Vui-c+e
Ly – b
Lan – a
Mai +Nga- d
Vui is going to bring a tent and some food.
Ly is going to bring her camera.
Lan is going to bring a ball.
Mai and Nga are going to bring some drinks. Consolidation:
Chọn từ (cụm từ) gạch dưới cần phải sửa:
What are they going to do in the weekend?
A B C D
I going to see a movie at Thang Long theater.
A B C D
Nam is going to bring his camera and takes some photos
A B C D
When are you going to help your mom on Sunday morning?
A B C D
Homework:
Learn by heart the vocabulary
Rewrite the answers
Prepare U14- C1234


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓