Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

đánh giá đảng viên năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Liên
Ngày gửi: 08h:41' 25-11-2016
Dung lượng: 29.3 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ SUỐI NGÔ
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
*
Số -BB/CB
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Suối Ngô, ngày tháng 11 năm 2016BIÊN BẢN
Đánh giá loại CBCC, chất lượng và đảng viên năm 2013

I. Thời gian, địa điểm:
-Vào lúc 13h15 ngày tháng 11 năm 2016.
-Địa điểm:

II. Thành phần:
-Số đảng viên có mặt : 10 đ/c, trong đó chính thức : 7 đ/c, dự bị : 3 đ/c.
-Chủ trì : Đ/c Lê Xuân Long , bí thư chi bộ
-Thư ký : Đ/c Bùi Hiền

III. dung cụ thể:
+Đ/c Lê Xuân Long – Bí thư chi bộ triển khai Công văn số –CV/HU của Huyện ủy Tân Châu về việc đánh giá CBCC, chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2013 và công văn số –KH/ĐU của Đảng ủy xã Ngô về việc đánh giá CBCC, chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2013.
A-Tập thể: Tự chấm điểm như sau:
- Tiêu chuẩn 1: / 30 điểm.
- Tiêu chuẩn 2: / 15 điểm.
- Tiêu chuẩn 3: / 15 điểm.
- Tiêu chuẩn 4: / 25 điểm.
- Tiêu chuẩn 5: / 15 điểm.
* Tổng cộng: / 100 điểm.
* Tự đánh giá: Chi bộ đạt ………………………… năm 2013.

B-Cá nhân từng đảng viên:
1. Đ/c Lê Xuân Long – Bí thư chi bộ – HT THCS Suối Ngô.
+Tự đọc bản tự kiểm điểm cá nhân; thông qua phiếu nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú:
-Tự nhận loại : Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
+Ý kiến đóng góp ý kiến của đảng viên trong chi bộ:
-Đ/c Văn Hiếu :
+ Luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
+ Không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác, năng lực quản lý trường học của một người Hiệu trưởng.
-Đ/c Chí Tâm :
+ Thực hiện tốt về tinh thần và đạt hiệu quả cao trong việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.
+ Luôn giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, sự gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành tốt Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
-Đ/c Đặng Văn Cư:
+ Bản thân luôn xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
+ Có mối quan hệ tốt với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nội quy, quy chế làm việc của Ngành, của đơn vị.
-Đ/c Văn Phước :
+ Hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo của người thủ trưởng đơn vị, xây dựng và đầu tư cho đơn vị ngày một phát triển toàn diện về mọi mặt, nâng cao hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
+ Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, trong cơ quan, đơn vị.
-Đ/c Văn May :
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động và công tác củng như nhiệm vụ được giao của một người thủ trưởng đơn vị.
+ Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, của cơ quan, các đoàn thể.
-Thống nhất xếp loại : Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+Biểu quyết : 7 / 7 đ/c – Tỉ lệ : 100 %

2. Đ/c ……………..
+Tự đọc bản tự kiểm điểm cá nhân; thông qua phiếu nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú:
-Tự nhận loại : Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ
+Ý kiến đóng góp ý kiến của đảng viên trong chi bộ:
-Đ/c ………… :
+ Luôn chấp hành tốt quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
+ Thường
 
Gửi ý kiến