Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Xin sửa chữa tường rào

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:30' 09-11-2016
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 07/TTr-THLN La Ngâu, ngày 14 tháng 10 năm 2016
.

TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương sửa chữa cổng, tường rào, nhà vệ sinh
và các phòng thư viện – thiết bị

Trường Tiểu học La Ngâu đóng trên địa bàn xã La Ngâu, một xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số. Trường được thành lập và đi vào hoạt động đã gần 40 năm. Theo thời gian, nhà trường được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ cho công tác dạy và học. Tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng một số hạng mục công trình xuống cấp và hư hỏng trầm trọng.
Để phục vụ cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số của địa phương đến học tập, sinh hoạt tại trường một cách an toàn, hợp vệ sinh đồng thời nhằm giúp cho nhà trường thực hiện tốt hơn việc bảo quản tài sản trong thư viện, trang thiết bị, máy móc… Trường Tiểu học La Ngâu kính đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét trình cấp có thẩm quyền lập hồ sơ sửa chữa cổng, tường rào, nhà vệ sinh học sinh và các phòng thư viện, phòng thiết bị dạy học đã xuống cấp của nhà trường.
Trên đây là đề xuất của Trường Tiểu học La Ngâu. Kính đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xém xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết.
Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- UBND huyện Tánh Linh ;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã La Ngâu ;
- Lưu: VT.


Cao Thống Suý
 
Gửi ý kiến