Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phước Vĩnh
Ngày gửi: 09h:33' 13-05-2009
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 6933
Số lượt thích: 0 người
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………………, ngày tháng năm 200....
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ ..........................................................................
( Năm Học: 200.... – 200.... / Giai Đoạn 200.... – 200....)
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CÁ NHÂN
– Họ và tên:
– Ngày, tháng, năm sinh:
– Nơi sinh (ghi rõ 03 cấp):
– Nơi công tác:
– Ngày vào biên chế:
– Số năm trong ngành:
– Chức vụ:
– Chuyên ngành đào tạo, nơi đào tạo
TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Công tác được giao:

Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:
Thuận lợi:

Khó khăn:

Hiệu quả đào tạo:
( Khai rõ số học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp, ...)

Kết quả hội giảng, thi giáo viên giỏi:
(Khai rõ số tiết dạy, xếp loại, thời gian và địa điểm thực hiện)

Tinh thần thái độ làm việc, SKKN đạt được
(Khai đầy đủ tên đề tài, SKKN , xếp loại, số QĐ và năm được công nhận )

Tự học tập bồi dưỡng và nâng cao trình độ

Nguyên nhân đạt được thành tíchKẾT QUẢ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Các danh hiệu Thi đua, Giấy khen, Bằng khen đã đạt được:
Năm 200... - 200...

( Phải khai rõ số Quyết định, năm được công nhận Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng…chẳng hạn như:
- Chiến sĩ thi đua Cơ sở, Quyết định số ... / QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
- Chiến sĩ thi đua Cấp tỉnh, Quyết định số ... / QĐ–CT ngày ... /... /200...,
- Chiến sĩ thi đua Cấp Bộ, cấp Toàn quốc, Quyết định số 000/ ......ngày ... /... /200...,
- Bằng khen của UBND tỉnh, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–BGDĐT ngày ... /... /200...,
- Giấy khen của Sở GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
- Giấy khen của UNND huyện, thị, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,)
( Chú ý tính liên tục, không được gián đoạn khi đề nghị từ cấp Tỉnh trở lên.)
Năm 200... - 200...

Năm 200... - 200...

Năm 200... - 200...

Năm 200... - 200...

Trên đây là những thành tích bản thân tôi đạt được trong ................................... qua, xin báo cáo và đề nghị ................ tặng ................ .
Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai ký tên
Ký tên

Xác nhận của Đơn Vị


Lưu ý:
- Mẫu này dùng chung cho các loại hình khen và công nhận danh hiệu thi đua của Cá nhân
- Báo cáo 01 năm với đề nghị Sở GD&ĐT khen và công nhận danh hiệu CSTĐ Cơ sở (01 bản).
- Báo cáo 02 năm với đề nghị UBND tỉnh khen (02 bản) và Bộ GD&ĐT khen ( 04 bản).
- Báo cáo 03 năm với đề nghị và công nhận danh hiệu CSTĐ Cấp tỉnh (02 bản).
- Báo cáo 05 năm với đề nghị Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Huân chương Lao Động hạng III và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ Cấp Toàn quốc, số lượng 04 bản.
- Báo cáo 07 năm với đề nghị Huân chương Lao Động hạng I, hạng II và đề nghị tặng thưởng các danh hiệu Vinh dự Nhà nước, số lượng 04 bản.
- Đối với Cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý; ngoài việc khai thành tích đạt được của cá nhân phải khai thêm sơ lược thành tích của tập thể hoặc bộ phận được giao phụ trách (theo mẫu báo cáo thành tích của tập thể; phần số liệu thống kê và kết quả khen thưởng của tập thể, bộ phận được giao phụ trách)
- Khai cẩn thận, rõ ràng các thành tích đạt được theo số năm đạt thành tích và kết quả khen thưởng tùy theo loại hình khen, sử dụng phông chữ, canh lề, định trang đúng quy định. Với các đề nghị khen Bậc cao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên.
Avatar
Xem thì được nhưng tải về chỉ có vài chữ... Đề nghị kiểm tra lại!
No_avatar

cảm ơn

 

Avatar

rat rat cam om

 
Gửi ý kiến