Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

PPCT Toán lớp 3 Vnen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Kim Anh
Ngày gửi: 13h:43' 09-09-2016
Dung lượng: 14.1 KB
Số lượt tải: 570
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Tân)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 3 - VNEN
HỌC KÌ I
(Tuần 1 – Tuần 18 )
Bài/ Tên bài
Bài 1 (1t) "Ôn tập về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số"
Bài 2 (2t) "Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)."
Bài 3 (2t) Cộng các số có ba chữ số (có nhớ ).
Bài 4 (2t) Trừ các số có ba chữ số (có nhớ).
Bài 5 (2t) Em ôn tập về các bảng nhân và bảng chia. .
Bài 6 (1t) Em ôn tập về các bảng nhân và bảng chia. .
Bài 7 (2t) Ôn tập về hình học và giải toán
Bài 8 (2t) Xem đồng hồ
Bài 9 (1t) Em ôn lại những gì đã học
Bài 10 (1t) Các em đã học được những gì ?
Bài 11 ( 2t) Bảng nhân 6 .
Bài 12/2t Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Bài 13/2t Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
Bài 14/2t….hết Bảng chia 6.
Bài 15 Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
Bài 16 Chia số có hai chữ số với số có một chữ số .
Bài 17 Phép chia hết và phép chia có dư.
Bài 18 Bảng nhân 7 .
Bài 19 Gấp một số lên nhiều lần .
Bài 20 Bảng chia 7
Bài 21 Giảm đi một số lần.
Bài 22 Tìm số chia .
Bài 23 "Góc vuông, góc không vuông.Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke ."
Bài 24/1t Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Bài 25 Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 26 Thực hành đo độ dài
Bài 27 Bài toán giải bằng hai phép tính .
Bài 28/1t Kiểm tra định kì (giữa học kì I)
Bài 29 Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 30 (2T) Bảng nhân 8.
Bài 31(2T) Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 32(2T) So sánh số lớn gấp mấy lần số bé .
Bài 33(2T) Bảng chia 8.
Bài 34(2T) So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.
Bài 35(2T) Bảng nhân 9
Bài 36(2T) Gam
Bài 37(2T) Bảng chia 9
Bài 38(2T) Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Bài 39(2T) Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Bài 40(2T) "Giới thiệu bảng nhân , bảng chia."
Bài 41(1T) Luyện tập
Bài 42(1T) Luyện tập chung
Bài 43(2T) Làm quen với biểu thức .
Bài 44(2T) Tính giá trị của biểu thức .
Bài 45(2T) Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Bài 46(1T) Luyện tập chung
Bài 47(2T) "Hình chữ nhật, Hình vuông "
Bài 48(2T) Chu vi hình chữ nhật.Chu vi hình vuông
Bài 49(2T) Em ôn lại những gì đã học
Bài 50(1T) Kiểm tra định kì (cuối học kì I)
HỌC KÌ II
(Tuần 19 – Tuần 35 )
Bài/ Tên bài
Bài 51 Các số có bốn chữ số .
Bài 52 Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Bài 53/1t Số 10000
Bài 54 Điểm ở giữa - Trung điểm của một đoạn thẳng
Bài 55 So sánh các số trong phạm vi 10000
Bài 56 Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Bài 57 Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Bài 58 Tháng - Năm.
Bài 59/1t Em ôn lại những gì đã học
Bài 60 "Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính"
Bài 61 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Bài 62 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
Bài 63 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Bài 64 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Bài 65 Làm quen với chữ số La Mã
Bài 66 Thực hành xem đồng hồ
Bài 67/1t Luyện tập chung
Bài 68 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài 69/1T Luyện tập chung
Bài 70 Tiền Việt Nam
Bài 71 Làm quen với thống kê số liệu
Bài 72(1 T) Luyện tập
Bài 73/1t Kiểm tra định kì (giữa học kì II)
Bài 74 Các số có năm chữ số
Bài 75 Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Bài 76/1t Số 100000
Bài 77 So sánh các số trong phạm vi 100000
Bài 78 Luyện tập
(1T)
Bài 79 Diện tích của một hình
Bài 80 Diện tích hình chữ nhật
Bài 81 Diện tích hình vuông
Bài 82 Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Bài 83 Phép trừ các số trong phạm vi 100000
Bài 84 Tiền Việt Nam
Bài 85 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 86 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Bài 87 Luyện tập chung
Bài 88 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Bài 89 Luyện tập chung
Bài 90/1t Kiểm tra
Bài 91 Em ôn tập các số trong phạm vi 100000
Bài 92/3t Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Bài 93/1t Em ôn tập về đại lượng
Bài 94 Em ôn tập về hình học
Bài 95 Em ôn tập về giải toán
Bài 96 Em ôn lại những gì đã học
Bài 97 Em ôn lại những gì đã học
Bài 98/1t Kiểm tra định kì (cuối học kì II) 
Gửi ý kiến