Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Đào Văn Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:28' 01-04-2014
Dung lượng: 7.8 KB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ MƯỜNG THAN
CHI BỘ 23
*
Số: 02- KH/CB
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Mường Than, ngày 26 tháng 03 năm 2014


KẾ HOẠCH
Học tập chuyên đề năm 2014
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
________________
 
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 15 tháng 3 năm 2014, của Đảng uỷ xã Mường Than, về học tập chuyên năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Chi uỷ chi bộ 23 xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên nhân viên nhất là cán bộ chủ chốt về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện chủ đề học tập xuyên suốt đó là “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
          2. Tiếp tục đẩy mạnh đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên; biểu dương kịp thời những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ ĐỂ THỰC HIỆN
1. Các chi bộ quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhân viên các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với quy định các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh của chi bộ 23
2. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên nhân viên học tập các chuyên đề và thảo luận, xây dựng nội dung phấn đấu thực hiện. Tổ chức thảo luận trong các buổi sinh hoạt để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
3. Sau học tập, nghiên cứu, cán bộ, đảng viên, giáo viên nhân viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với nội dung công việc và chức trách, nhiệm vụ được phân công. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.
III. TỔ CHỨC HỌC TẬP,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓