Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thanh Trúc
Ngày gửi: 21h:48' 18-03-2014
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 723
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN LONG THÀNH
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ VP.HĐND-UBND HUYỆN


 Long Thành, ngày 12 tháng 3 năm 2014

BẢN ĐĂNG KÝ
RÈN LUYỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Năm 2014

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ:
- Đảng: Đảng viên
- Chính quyền: Chuyên viên VP HĐND – UBND huyện
1. Nhận thức của cá nhân sau khi học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2014 và liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao
- Nhận thức của cá nhân:
Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là tầm quan trọng, hết sức có ý nghĩa, nhất là trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Do đó, ở mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Với trách nhiệm của cá nhân là một đảng viên, nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân trong công việc của mình làm không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, làm ảnh hưởng đến tư cách, đạo đức của người đảng viên;
Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua nghe triển khai và nghiên cứu tài liệu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm; Về chống chủ nghĩa cá nhân; Về nói đi đôi với làm. Qua đó, cho chúng ta thấy tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm được thể hiện trong mọi lĩnh vực và hoạt động của Người, đã nêu lên hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Chiến lược phát triển KTXH 2011 – 2020, đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn và với những thách thức lớn như sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực v.v...đang đặt ra cho mỗi quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam, nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chính vì vậy, nghị quyết trung ương 4 đã được triển khai thực hiện, để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Từ những cơ sở thực tiễn trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo Đảng CSVN và trong cuộc sống đời thường, Bác Hồ đã đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Đó chính là những bài học vô cùng quí báu và là tấm gương sáng để chúng ta soi rọi và làm theo. Đặc biệt, là cán bộ công chức Nhà nước, thực hiện công vụ và thực thi nhiệm vụ để phục vụ nhân dân. Nếu đội ngũ này không thường xuyên rèn luyện, ý thức trách nhiệm trong công tác dẫn đến nạn quan liêu, hách dịch, cửa quyền dẫn đến mất lòng tin với quần chúng nhân dân. Do đó, việc học tập, rèn luyện, phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, là cần thiết để từng bước khắc phục những khiếm khuyết của từng cá nhân và nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, làm được những việc đó, chúng ta đã góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong việc XD phát triển KTXH và BVTQ.
- Liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao:
Thực hiện sự phân công của lãnh đạo: tham mưu và giúp việc cho TT.HĐND huyện trong việc tổ chức giám sát, khảo sát việc triển thực hiện NQ.HĐND huyện, tỉnh và các qui định của nhà nước ban hành có hiệu lực pháp luật; Tổng hợp báo cáo hoạt động của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện, chuẩn bị nội dung, kế hoạch TXCT trước và sau kỳ họp HĐND, chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ cho các kỳ họp HĐND huyện tổ chức, theo dõi việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân được gửi đến HĐND… Ngoài ra, còn chấp hành sự phân công của Lãnh đạo UBND, VP.HĐND – UBND huyện;
Nhận thức được ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tấm
 
Gửi ý kiến