Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CHUYÊN ĐỀ 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Đức Tăng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:54' 18-03-2014
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
 PHÒNG GD&ĐT BA VÌ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị : Trường THCS Phú Sơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________ _______________________________________________________________________
Phú Sơn, ngày 18  tháng 3 năm 2014

BẢN ĐĂNG KÝ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC NĂM 2014

“Về việc Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

I. Sơ lược lý lịch :

- Họ tên: Phùng Đức Tăng
- Chức vụ:
+ Đảng : Không
+ Chính quyền : Không
+ Đoàn thể : Không

II. Nội dung bản đăng ký tu dưỡng đạo đức:

Sau khi quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng và chính quyền các cấp về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đối chiếu với bản thân, tôi xin đăng k‎ý phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây trong năm :
1. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm : Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh: Trách nhiệm với lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tinh thần trách nhiệm trong những công việc cụ thể, hàng ngày; Tinh thần trách nhiệm trong chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.
2. Về chống chủ nghĩa cá nhân : đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân bằng việc không đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc. Không nể nang, kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị ; Không tham lam, lười biếng, tham quyền, cố vị, tham ô, lãng phí …làm mất lòng tin của dân với Đảng, với cán bộ.
3. Về nói đi đôi với làm : Luôn gương mẫu, trung thực, trong công tác, công việc hàng ngày. Thể hiện bằng cách : Nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Không nói một đàng, làm một nẻo; Không hứa mà không làm; Không nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... mà phải thật thà nhúng tay vào việc.

III. Các giải pháp chính để thực hiện các nội dung trên:

1.Bản thân hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao;Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; Nắm vững chính sách và thực hiện tốt đường lối quần chúng; Không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
2.chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng quyền lực, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. bè phái, cậy chức, cậy quyền để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
3. Cố gắng nói ít, làm nhiều, có những liên quan đến vấn đề đạo đức thì không nói mà chỉ làm; Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ Dù việc lớn hay nhỏ, tự mình phải làm gương trước; trung thực, giản dị, không giả vờ, lừa dối. . Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
4.Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân rất mong nhận được ý kiến góp ý chân tình và thường xuyên của đồng nghiệp, đồng chí, tập thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
Với ý thức trách nhiệm của một đảng viên, tôi xin hứa trước tập thể chi bộ và đơn vị sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký ở trên.

Người đăng ký
Ý kiến của tập thể (tổ, khối)PHÙNG ĐỨC TĂNG 
Gửi ý kiến