Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bảng đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Trung
Ngày gửi: 23h:12' 10-03-2014
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 4014
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG
CHI BỘ 4
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

EaKar, ngày 25 tháng 02 năm 2014 

BẢN ĐĂNG KÝ
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014
“Về việc Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ TRUNG
Chức vụ Đảng: Chi ủy viên – chi bộ 4
Chức vụ chính quyền: Phó chủ tịch công đoàn cơ sở.

I. Nội dung đăng ký:
Sau khi quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng và chính quyền các cấp về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đối chiếu với bản thân, tôi xin đăng k‎ý phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây trong năm:
1. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh: Trách nhiệm với lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tinh thần trách nhiệm trong những công việc cụ thể, hàng ngày; Tinh thần trách nhiệm trong chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.
2. Về nói đi đôi với làm: Luôn gương mẫu, trung thực, trong công tác, công việc hàng ngày. Thể hiện bằng cách : Nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Không nói một đàng, làm một nẻo; Không hứa mà không làm; Không nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... mà phải thật thà nhúng tay vào việc.
II. Các giải pháp chính để thực hiện các nội dung trên
1. Bản thân hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao;Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; Nắm vững chính sách và thực hiện tốt đường lối của Đảng; Không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
2. Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng quyền lực, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Không bè phái, cậy chức, cậy quyền để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
3. Cố gắng nói ít, làm nhiều, có những liên quan đến vấn đề đạo đức thì không nói mà chỉ làm; Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ. Dù việc lớn hay nhỏ, tự mình phải làm gương trước; trung thực, giản dị, không giả vờ, lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
4. Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân rất mong nhận được ý kiến góp ý chân tình và thường xuyên của đồng chí, đồng nghiệp, tập thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
Với ý thức trách nhiệm của một đảng viên, tôi xin hứa trước tập thể chi bộ và đơn vị sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký ở trên.


T/M CẤP ỦY

 


ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝNguyễn Chí Trung


 
Gửi ý kiến