Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đăng ký học tập tu tưởng Hồ Chí Minh 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thanh Huy
Ngày gửi: 18h:59' 14-02-2014
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 3047
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Bạch Tuyết)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC A AN CƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


An Cư, ngày 17 tháng 02 năm 2014

BẢN ĐĂNG KÝ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC NĂM 2014
Về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: VÕ THANH HUY
- Chức vụ: + Đảng: P. Bí thư chi bộ.
+ Chính quyền: P. Hiệu trưởng.
+ Đoàn thể: Công đoàn viên.
II. Nội dung bản đăng ký tu dưỡng đạo đức:
Sau khi quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng và của chính quyền các cấp về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và đối chiếu với bản thân, tôi xin đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây trong năm 2014:
1) Về nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm: Đẩy mạnh nêu cao ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên vị trí công tác. Tích cực, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2) Về chống chủ nghĩa cá nhân: Phải luôn đặt lợi ích của tập thể, lợi ích chung của đơn vị lên trước lợi ích của cá nhân, của gia đình. Không tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh.
3) Về nói đi đôi với làm: Cần thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức. Phải nêu cao sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên.
III. Các giải pháp chính để thực hiện các nội dung trên:
1) Tích cực ra sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong những công việc cụ thể, hàng ngày. Coi trọng và chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện.
2) Cần tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xem đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của bản thân. Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, hướng đồng chí, đồng nghiệp, vào những chuẩn của đơn vị đã xây dựng.
3) Cần phải nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ của đơn vị nhất là mặt chất lượng giáo dục của trường. Do trường còn gặp rất nhiều khó khăn (khách quan) cần phải đặc biệt quan tâm giải quyết . Thực hành lý luận; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; thực hành đại đoàn kết; thực hành đạo đức cách mạng và đạo đức làm người.
Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Bản thân rất mong nhận được ý kiến góp ý chân tình và thường xuyên của đồng nghiệp, đồng chí, cũng như tập thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
Với ý thức trách nhiệm của cá nhân, bản thân xin hứa trước tập thể đơn vị sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký ở trên./.
Ý kiến của tập thể (Tổ, khối, phòng,…) Người đăng kýVõ Thanh Huy
 
Gửi ý kiến