Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bá Dũng
Ngày gửi: 16h:43' 27-11-2012
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 1229
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Số: 01/QĐ/LHP/2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ia Hdreh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
V/v Kỷ luật giáo viên


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

Căn cứ Nghị định số: 35/2005/NĐ.CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;
Căn cứ Thông tư số: 03/2006/TT.BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 35/2005/NĐ.CP;
Căn cứ ĐIỀU LỆ  Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Căn cứ biên bản họp xét kỷ luật và bà , ngày 26 tháng 11 năm 2012.
Theo đề nghị của Hội đồng xét kỷ luật.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật bà: ………………, giáo viên bộ môn:………… TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG, với hình thức: Khiển trách toàn trường;
Lý do: Bỏ dạy, thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành sự phân công của hiệu trưởng, vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm quy chế thi đua của nhà trường.
Điều 2. Thời gian kỷ luật là 6 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật.
Điều 3. Tổ trưởng tổ tự nhiên, và bà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Phòng NV-LĐTBXH(b/c)
-Phòng GD-ĐT(b/c)
-Lưu hồ sơ công chức VP.

HIỆU TRƯỞNG

Lưu Bá Dũng


 
Gửi ý kiến