Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quyết định thành lập hội đồng khoa học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hoàng Hà
Ngày gửi: 19h:08' 29-05-2021
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 17/QĐ-THKĐ Kon Tum, ngày 22 tháng 02 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng khoa học của Trường Tiểu học Kim Đồng
Năm học 2020-2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường tiểu học (có hiệu lực từ ngày 24/10/2020);
Căn cứ Hướng dẫn số 1661/SGD&ĐT-GDTr ngày 18/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm, Đề tài khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và Đồ dùng dạy học tự làm; Thông báo số 06/TB-HĐSK ngày 19/1/2017 của Hội đồng sáng kiến thành phố Kon Tum hướng dẫn thời gian đăng ký, nộp và thủ tục xét, công nhận sáng kiến;
Thực hiện công văn số 856/PGD&ĐT-CMMN,TH,THCS ngày 30/09/2020V/v Hướng dẫn thời gian đăng ký, nộp và thủ tục xét công nhận Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021
Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Kim Đồng Xét năng lực công tác của công chức, viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học của Trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2020-2021, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng khoa học cấp cơ sở của Phòng GD&ĐT thành phố có nhiệm vụtổ chức việc đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng dạy học tự làm của cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc trong năm học 2020-2021 theo quy trình và tiêu chuẩn quy định.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng khoa học phân công, Hội đồng khoa học tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (b/c)
- Như điều 3 (T/h);
- Tổ chuyên môn, giáo viên nhà trường;
- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hải

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số: 17 /QĐ-THKĐ, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng)

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ


Nguyễn Ngọc Hải
Hiệu trưởng
Chủ tịch hội đồng


Trần Mạnh Cường
Phó hiệu trưởng
Phó chủ tịch hội đồng


Võ Đình Đông
TTCM khối 3
Ủy viên – Thư kí


Bùi Thị Thu Lan
TTCM khối 1
Ủy viên


Y Xuân
TTCM khối 2
Ủy viên


Trương Thị Minh
TTCM khối 4
Ủy viên


Hoàng Thị Hồng Phượng
TTCM khối 5
Ủy viên


Y Hoen
Giáo viên
Ủy viên

 Danh sách này gồm có 08 người./.
 
Gửi ý kiến