Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quyết định thành lập Ban giáo dục đạo đức cho học sinh năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:51' 27-09-2017
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP MÓNG CÁI
TRƯỜNG THCS VẠN NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 216/QĐ-THCS

Vạn Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về thành lập Ban công tác Giáo dục chính trị tư tưởng,
tuyên truyền pháp luật của nhà trường
Năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VẠN NINH

Căn cứ quyết định số 116/QĐ-UB ngày 18/6/1998 của Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Ninh về việc tách trường PTCS Vạn Ninh thành trường Tiểu học và THCS Vạn Ninh;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học có nhiều cấp học;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân;
Căn cứ công văn số 489/PGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý nề nếp, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban công tác Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật của Trường THCS Vạn Ninh năm học 2017-2018 gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2. Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật của nhà trường có nhiệm vụ:
- Xây dựng, tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục và tuyên truyền pháp luật cho CB-GV-CNV và học sinh theo chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Các thành viên ở Điều 1; (để thực hiện)
- Lưu: VT.


Nguyễn Viết Hoàng
Danh sách
Ban công tác Giáo dục chính trị tư tưởng,
tuyên truyền pháp luật của nhà trường
Năm học: 2017 – 2018
(Kèm theo Quyết định số:216/QĐ-NH ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Vạn Ninh về Thành lập Ban công tác Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật nhà trường - Năm học: 2017 – 2018)
TT
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ


Nguyễn Viết Hoàng
Hiệu trưởng
Trưởng ban


Nguyễn Văn Chung
Chủ tịch công đoàn
Phó Trưởng ban


Nguyễn Thị Hồng
Phó Hiệu trưởng
Thành viên


Nguyễn Viết Thắng
Tổ trưởng tổ Toán Lý
Thành viên


Nguyễn Thị Thúy Vân
Tổ trưởng tổ Văn Sử
Thành viên


Lê Thị Như Hoa
Tổ trưởng tổ Sinh – Hóa- NN
Thành viên


Nguyễn Thị Anh Vân
TPT
Thành viên


Nguyễn Cao Kỳ
Bí thư chi đoàn
Thành viên


Cù Thị Mai Hương
Nhân viên Hành chính
Thành viên

 
Gửi ý kiến