Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quyết định kỷ luật công - viên chức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Em
Ngày gửi: 22h:55' 06-12-2010
Dung lượng: 4.3 KB
Số lượt tải: 1942
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ. __________, ngày tháng năm 200

QUYẾT ĐỊNH
V/v Kỷ luật viên chức


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG…..

Căn cứ Nghị định số: 35/2005/NĐ.CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;
Căn cứ Thông tư số: 03/2006/TT.BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 35/2005/NĐ.CP;
Căn cứ Quyết định số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;
Theo đề nghị của Hội đồng xét kỷ luật,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật ông/bà: ......................................, giáo viên bộ môn …………….Trường…………………., với hình thức:………….
Lý do: Thiếu tinh thần trách nhiệm…

Điều 2. Thời gian kỷ luật là tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật.
Điều 3. Tổ trưởng tổ Văn Phòng, Tổ tài chính, Tổ trưởng Tổ chuyên môn và ông/bà..........................chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 3;
-Phòng NV-LĐTBXH(b/c)
-Phòng GD-ĐT(b/c)
-Lưu VP.
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ. __________, ngày tháng năm 200

QUYẾT ĐỊNH
V/v Chấm dứt hiệu lực kỷ luật viên chức


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG…..

Căn cứ Nghị định số: 35/2005/NĐ.CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;
Căn cứ Thông tư số: 03/2006/TT.BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 35/2005/NĐ.CP;
Căn cứ Quyết định số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;
Theo đề nghị của Hội đồng xét kỷ luật,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấm dứt hiệu lực kỷ luật cảnh cáo ( khiển trách) đối với ông/bà ........................................... – giáo viên trường ............................ kể từ ngày ........../...../.........

Điều 2. Tổ trưởng tổ Văn Phòng, Tổ tài chính, Tổ trưởng Tổ chuyên môn và ông/bà..........................chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 2 ;
-Phòng NV-LĐTBXH(b/c)
-Phòng GD-ĐT(b/c)
-Lưu VP.
No_avatar

cho minh hoi "ky luat voi hinh thuc khien trach" thi trong thoi gian bao lau

No_avatar
rat buc khi tai khong duoc!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓