Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quy dinh Chuc nang, nhiem vu, quyen han cua Cong chuc Tu phap - Ho tich

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lâm Quang Trường
Ngày gửi: 20h:04' 07-02-2017
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC
TƯ PHÁP – HỘ TỊCH (Ban hành kèm theo Quyết định số : QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí, chức năng:
1. Vị trí:
Công chức Tư pháp – Hộ tịch là cán bộ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, đồng thời, là nơi triển khai trên thực tế các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tư pháp, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về công tác tư pháp từ trung ương đến cơ sở.
2. Chức năng:
Công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Quản lý đăng ký hộ tịch; chứng thực; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp ở cấp xã trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tự kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương ban hành; hướng dẫn việc xây dựng quy ước các thôn trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
3. Quản lý và thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất Ủy ban nhân dân xã xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi thi hành phápluật theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân xã ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức thực hiện ngày pháp luật; quản lý khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở địa phương.
5. Tổ chức thực hiện các văn bản Quy pham pháp luật về hòa giải cơ sở; tham mưu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải cơ sở.
6. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công dân.
7. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật theo quy định.
8. Quản lý, đăng ký hộ tịch; thực hiện một số việc về quốc tịch tại địa phương theo quy định của pháp luật.
9. Cấp bản sao tư sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, chứng thực chử ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật.
10. Phối hợp cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
11. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác Tư pháp được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Phòng Tư pháp.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân xã giao.

Chương III
TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Điều 3. Tổ chức và biên chế:
1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch được biên bố trí 02 biên chế theo Quyết định số: 57/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu về việc giao số lượng công chức ở xã, phường, thị trấn.
a. Ông: Nguyễn Lâm Quang Trường – Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công dân; thực hiện công tác hòa giải cơ sở; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi công tác thi hành pháp
 
Gửi ý kiến