Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

quy chế làm việc của chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phước Hoà
Ngày gửi: 10h:38' 11-05-2009
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 882
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ÁI TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH TT ÁI TỬ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ÁI TỬ
(Ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-ĐU ngày 15/11/2007)

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Chi bộ trường tiểu học Thị trấn Ái Tử quyết định quy chế làm việc của Chi bộ nhà trường như sau:
CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ CHI UỶ
Điều 1: Chi uỷ là cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội, kiểm tra đôn đốc Đảng viên, cán bộ trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao:
1.Lãnh đạo việc chấp hành và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
2.Lãnh đạo cán bộ Đảng viên cơ quan thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các quy định của cơ quan.
3.Chịu sự lãnh đạo kiểm tra, giám sát về mọi mặt của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ trong việc chất hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, chủ trương, chính sách của cấp trên và của thị trấn.
4.Xét đề nghị thi hành kỷ luật, khen thưởng đối với Đảng viên, đề nghị bổ sung chi uỷ khi bị khuyết.
5.Chi uỷ lãnh đạoviệc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, chi bộ giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử vào các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên, nữ công…,lãnh đạo công tác phát triển Đảng.
6.Kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, của cán bộ, Đảng viên ở cơ quan, kiểm tra các hoạt động của ban ngành, đoàn thể cơ quan trong v iệc chấp hành nghị quyết của chi bộ.
7.Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, phạm vi và trách nhiệm của chi bộ.
8.Tổng hợp những ý kiến phản ánh của Đảng viên và quần chúng đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
9.Giới thiệu dân sự, chuẩn bị và triệu tập đại hội chi bộ, xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trình đại hội.
10.Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá xếp loại Đảng viên theo quy định.
CHƯƠNGII: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA MỖI THÀNH VIÊN CHI UỶ.
Điều 2: Trách nhiệm của BT chi bộ:
Nắm vững chủ trương đường lối, chính sách và nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của Đảng uỷ, chi bộ. Lãnh đạo mọi mặt công tác của chi bộ, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi uỷ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
1.Chuẩn bị nội dung và chủ trì các phiên họp của chi uỷ, chi bộ.
2.Trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, phụ trách các tổ chức đàon thể và công tác kiểm tra giám sát cán bộ, Đảng viên trong cơ quan.
3.Chỉ đạo công tác sơ tổng kết của chi uỷ, chi bộ.
4.Phân công trách nhiệm cho từng chi uỷ viên, tổ trưởng Đảng và Đảng viên thựch hiện tốt các nội dung nghị quyết của chi bộ đề ra.
5.Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận các và các đoàn thể bảo đảm thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
6.Kí các nghị quyết, quy chế làm việc của chi bộ.

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn của P.BT chi bộ.
1.Giúp đ/c BT chỉ đạo, phối hợp trong công tác Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể giải quyết công việc do đ/c bí thư uỷ quyền.
2.Trực tiếp phụ trách công tác quản lý việc sử dụng nguồn tài chính của chi bộ, phụ trách các phong trào, công tác phát triển Đảng.
3.Thay mặt đ/c Bí thư điều hành các phiên họp của chi uỷ, chi bộ khi bí thư đi vắng.
4.Trực tiếp phụ trách tổ Đảng khối chính quyền, theo dõi và báo cáo chi uỷ, các ban ngành liên quan.
5.Thực hiện các nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng và báo cáo tháng, 6 tháng, năm lên BTV Đảng uỷ.
Điều 4: NHiệm vụ và quyền hạn của chi uỷ viên:
1.Quản lý, theo dõi công văn đi đến của chi bộ.
 
Gửi ý kiến