Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quy chế hoạt động của BCh Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dau Xuan Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:46' 11-04-2010
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 520
Số lượt thích: 0 người
đảng bộ xã mai hóa
Chi bộ trường THCS Mai Hóa

 đảng cộng sản việt nam

Mai Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2010


Quy chế
hoạt động của bch chi ủy chi bộ trường thcs mai hóa

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.
Căn cứ hướng dẫn số 10 HD/BTCTW ngày 10/10/2007 và hướng dẫn số 05HD/BTW ngày 25/5/2007 của Ban tổ chức TW.
Căn cứ vào tình hình hoạt động của Chi bộ trường THCS Mai Hóa. BCH chi ủy chi bộ trường THCS Mai Hóa xây dựng quy chế làm việc của BCH chi ủy nhiệm kỳ 2010- 2012 như sau.
I. Những quy định chung:
1. BCH chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi bộ. Có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ và đảng viênthực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và trách nhiệm được giao của chi bộ và đảng viên.
2. BCH chi ủy chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số. Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối , chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành đề ra.
3. Mỗi cấp ủy viên phải nói và làm theo nghị quyết, không tùy tiện phát ngôn hay lấy danh nghĩa tập thể khi chưa được tập thể thống nhất bàn bạc giao nhiệm vụ.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành chi uỷ
Ban chấp hành chi uỷ chi bộ là cơ quan thay mặt chi bộ, lãnh đạo các mặt công tác của chi bộ giữa 2 kỳ họp của chi bộ, có nhiệm vụ và quyền hạn sau :
1. Tổ chức triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội.
- Ban chi uỷ mỗi tháng hội ý một lần, đáng giá kết quả thực hiện nghị quyết và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nhà trường. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ.
2. Mỗi đồng chí chi uỷ viên được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và một số hộ gia đình trong nhà trường, có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung công tác đưa ra thảo luận với Ban chi ủy trước khi đưa ra chi bộ xem xét quyết định.
3. Các đồng chí chi uỷ viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của chi bộ, chuẩn bị ý kiến thảo luận những nôị dung được đưa ra các kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công.
4. Khi cần thiết Ban chi uỷ có thể yêu cầu BGH nhà trường, các đoàn thể chính trị xã hội, cá nhân cán bộ, đảng viên, báo cáo những vấn đề liên quan.
5. Chuẩn bị nhân sự các chức danh theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ, lấy ý kiến tham gia đóng góp của chi bộ trước khi trình BTV Đảng uỷ hoặc thống nhất với ngành dọc cấp trên để cùng xem xét.
6. Trình Ban thường vụ Đảng uỷ nhân sự Ban chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ.
III. Nhiệm vụ và quyền hạn của chi uỷ viên, bí thư, phó bí thư chi bộ
1. Đồng chí bí th
 
Gửi ý kiến