Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy chế chi tiêu nội bộ 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Trung Kiên
Ngày gửi: 10h:09' 19-01-2016
Dung lượng: 164.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC CƠ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ia dom, ngày 19  tháng  01 năm 2016.

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2016.
(Ban hành kèm theo quyết định số: / QĐ-THCS NT của Hiệu trưởng
trường THCS Nguyễn Trãi).

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1. Mục đích xây dựng quy chế :
Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) nhằm tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng cơ quan và thống nhất trong toàn nhà trường.
Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong nhà trường. Là cơ sở pháp lý để Kho bạc nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi, để các cơ quan quản lý cấp trên theo dõi, giám sát việc thực hiện.
Tạo sự công bằng trong đơn vị ; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của viên chức, góp phần hạn chế viên chức làm việc theo tinh thần trung bình chủ nghĩa, chây lười, chậm trễ trong công việc.
Điều 2. Nguyên tắc, căn cứ xây dựng quy chế :
1. Nguyên tắc xây dựng quy chế.
Không vượt quá chế độ chi tiêu hiện hành do các cơ quan có thẩm quyền quy định;
Phù hợp với hoạt động đặc thù đơn vị; Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động;
Sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cấp; mọi việc chi tiêu phải đảm bảo có hóa đơn, chứng từ hợp pháp;
Quy chế chi tiêu nội bộ gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thống nhất trong toàn trường, đảm bảo cho nhà trường và các thành viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, sử dụng các nguồn kinh phí chủ động, có hiệu quả và thống nhất trong công tác quản lý. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ ưu tiên nguồn tài chính để thực hiện các chế độ có liên quan đến con người và các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường.
Các tiêu chuẩn, định mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của nhà trường.
Quy chế chi tiêu nội bộ phải được thảo luận rộng rải dân chủ, công khai trong toàn đơn vị;
2. Căn cứ xây dựng quy chế:
Căn cứ thông tư số 28/2009/TT-BGD-ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông;
Căn cứ thông tư số 07/2013/TTLB-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Liên bộ Bộ GDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 08/2005/TTLT/BTV-BTC ngày 5/1/2005 của Liên Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ thông tư 141/2011/TT- BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thông tư 57/2014/BTC về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 141/2011/TT-BTC.
Căn cứ thông tư 139/ 2010/TT-BTC ngày 21/9/ 2010 của Bộ Tài chính về qui định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Căn cứ thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản
 
Gửi ý kiến