Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

QD Bổ nhiệm tổ khối trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:16' 14-01-2010
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 595
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐẠ M’ RÔNG Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
Số__ /QĐ - ĐMR - - - - - - - - - - - - - - -
Đạ M’rông, ngày 10 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
“V/v Bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn năm học 2009 – 2010”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG

Căn cứ vào Điều 16, Điều 17 của Điều lệ trường trung học được ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ – BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Theo đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn nhà trường, xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn tại trường THCS Đạ M’rông – năm học 2009 – 2010 bao gồm những ông bà có tên sau:

1.
Ông:
LÊ ĐÌNH PHÚC
Giáo viên Toán
TT Tổ Toán -Lý- Tin – C.nghệ

2.
Ông:
LÊ ANH LINH
Giáo viên Hóa
TT Tổ Hoá - Sinh-Địa-TD

3.
Bà:
HOÀNG THỊ HIỀN
Giáo viên Văn
TT Tổ Văn-Sử-CD

4.
Bà:
HỨA THỊ KIM NGÂN
Giáo viên Anh văn
TT Tổ AV-MT-Nhạc

5.
Bà:
NGUYỄN THỊ HOÀI
Nhân viên kế toán
TT Tổ Hành chính-Văn Phòng


Điều 2. Các ông (bà) được bổ nhiệm được hưởng phụ cấp chức vụ theo qui định tại thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thời gian hưởng tính từ tháng 9/2009 đến hết tháng 8/2010.

Điều 3. Bộ phận phụ trách chuyên môn; bộ phận kế toán, tài vụ trường THCS Đạ M’rông và các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- PGD (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VT.

 
Gửi ý kiến