Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

QC phối hợp GĐ,NT,XH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Rỗ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:59' 28-06-2009
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NAM
TRƯỜNG THCS NHƠN TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(((

QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
------****------

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
PHẦN I: NHẬN THỨC CHUNG

Nhà trường THCS là cơ quan Nhà nước đóng tại địa phương, có trách nhiệm tổ chức giáo dục thế hệ trẻ trong xã. Muốn tiến hành tốt công tác giáo dục nhà trường cần được Đảng lãnh đạo, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ.
Đảng uỷ xã lãnh đạo nhà trường thông qua chi bộ nhằm giúp nhà trường thực hiện đúng mọi chủ trương chính sách của Đảng, dặc biệt là những chủ trương chính sách đang thi hành ở địa phương.
Nhà trường là một cơ quan chuyên môn đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương và được chính quyền bảo vệ, giup đỡ về mọi mặt.
Các đoàn thể xã cấp trên trực tiếp của các đoàn thể tương ứng trong trường, đồng thời là lực lượng tích cực trong việc giáo dục con em và xây dựng nhà trường.
Nhân dân - trước hết là phụ huynh – là lực lượng rất quan trọng trong việc hỗ trợ, phối hợp với nhà trường để giáo dục con em. Mặc khác, có phát huy được lực lượng to lớn này mới thực hiện được phương châm dựa vào dân, Nhà nước và nhân dân cùng làm để phát triển và xây dựng sự nghiệp giáo dục. Có thể nói, mọi yêu cầu của nhà trường, tất cả những điều nhà trường đã giáo dục học sinh có được thực hiện và trở thành hành động, nếp sống, thói quen của học sinh hay không nhờ một phần lớn ở môi trường giáo dục, ở sự tiếp tục giáo dục, rèn luyện của gia đình dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã.

PHẦN II: NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 1: Trách nhiệm của nhà trường:
Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, cụ thể là:
Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã:
a) Giúp Đảng uỷ, UBND trực tiếp lãnh đạo việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị về giáo dục, thường xuyên tiến hành việc kiểm tra, đôn đốc các ngành, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
b) Tạo điều kiện để Đảng uỷ, UBND đi sâu kiểm tra, tìm hiểu về mọi mặt hoạt động của thầy và trò, thấy được những nhu cầu bức thiết của nhà trường, từ đó có chủ trương, biện pháp giải quyết những vấn đề đặt ra.
c) Đề xuất những vấn đề phải giải quyết và phương hướng, kế hoạch, biện pháp giải quyết từng vấn đề trong mỗi thời gian.
d) Thường xuyên chỉ đạo các giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân về đường lối, nhiệm vụ giáo dục, giúp mọi người thấy rõ hơn nghĩa vụ và quyền lợi của mình, trực tiếp tham gia tích cực vào việc giáo dục con em và xây dựng nhà trường; chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh, các đoàn thể giáo dục học sinh.
2. Phối hợp với các đoàn thể, các ngành, các cơ sở kinh tế... đề ra và cùng thực hiện chương trình phối hợp giáo dục con em và xây dựng CSVC cho nhà trường.
Điều 2: Trách nhiệm của gia đình:
1. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo điều kiện cho con em được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường.
2. Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em; người lớn tuổi có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Điều 3: Trách nhiệm xã hội:
1. UBND xã, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức kinh tế trên địa bàn xã có trách nhiệm:
a) Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham quan thực tập và nghiên cứu khoa học.
b) Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh, thiếu niên.
c) Tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao lành mạnh.
d) Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho việc phát
 
Gửi ý kiến